Hỗ trợ trực tuyến

RELAY NHIỆT MITSUBISHI

Relay nhiệt dòng TH-T được dùng cho Contactor dòng ST của hãng Mitsubishi, tùy theo Size. Tương thích cho lắp đặt với khởi động từ dòng ST. Dùng cho bảo vệ động cơbảo vệ pha. Relay nhiệt Mitsubishi dòng TH-T điều chỉnh dòng điện hoạt động tối thiểu với các kích thước tiêu chuẩn dây điện. Dòng TH-T dùng để thay thế cho dòng TH-N cũ. Nhiệt truyền tải TH-T được điều chỉnh bằng bộ khởi động từ trong hộp tiêu chuẩn (loại MS) so với nhiệt độ môi trường xung quanh 20 ° C

 

Relay nhiệt bảo vệ quá tải

Sắp xếp theo:
 • grid
 • list
 • Relay nhiệt TH-T25 22A
  395,200 VNĐ 608,000 VNĐ
  - 35%

  Mã sản phẩm: TH-T25 22A

  Relay nhiệt TH-T25 22A - Dải điều chỉnh: 18-26A - Dùng để bảo vệ quá tải. - Lắp trực tiếp vào contactor - Dùng cho các contactor: S-T21, S-T25, S-T35, S-T50 - Sản xuất tại Nhật Bản              
 • Relay nhiệt TH-T25 15A
  351,650 VNĐ 541,000 VNĐ
  - 35%

  Mã sản phẩm: TH-T25 15A

   Relay nhiệt TH-T25 15A - Dải điều chỉnh: 12-18A - Dùng để bảo vệ quá tải. - Lắp trực tiếp vào contactor - Dùng cho các contactor: S-T21, S-T25, S-T35, S-T50 - Sản xuất tại Nhật Bản              
 • Relay nhiệt TH-T25 11A
  351,650 VNĐ 541,000 VNĐ
  - 35%

  Mã sản phẩm: TH-T25 11A

  Relay nhiệt TH-T25 11A - Dải điều chỉnh: 9-13A - Dùng để bảo vệ quá tải. - Lắp trực tiếp vào contactor - Dùng cho các contactor: S-T21, S-T25, S-T35, S-T50 - Sản xuất tại Nhật Bản              
 • Relay nhiệt TH-T25 9A
  351,650 VNĐ 541,000 VNĐ
  - 35%

  Mã sản phẩm: TH-T25 9A

  Relay nhiệt TH-T25 9A - Dải điều chỉnh: 7-11A - Dùng để bảo vệ quá tải. - Lắp trực tiếp vào contactor - Dùng cho các contactor: S-T21, S-T25, S-T35, S-T50 - Sản xuất tại Nhật Bản            
 • Relay nhiệt TH-T25 6.6A
  351,650 VNĐ 541,000 VNĐ
  - 35%

  Mã sản phẩm: TH-T25 6.6A

  Relay nhiệt TH-T25 6.6A - Dải điều chỉnh: 5.2-8A - Dùng để bảo vệ quá tải. - Lắp trực tiếp vào contactor - Dùng cho các contactor: S-T21, S-T25, S-T35, S-T50 - Sản xuất tại Nhật Bản            
 • Relay nhiệt TH-T25 5A
  351,650 VNĐ 541,000 VNĐ
  - 35%

  Mã sản phẩm: TH-T25 5A

  Relay nhiệt TH-T25 5A - Dải điều chỉnh: 4.0-6.0A - Dùng để bảo vệ quá tải. - Lắp trực tiếp vào contactor - Dùng cho các contactor: S-T21, S-T25, S-T35, S-T50 - Sản xuất tại Nhật Bản            
 • Relay nhiệt TH-T25 A 3.6A
  351,650 VNĐ 541,000 VNĐ
  - 35%

  Mã sản phẩm: TH-T25 A 3.6A

    Relay nhiệt TH-T25 A 3.6A - Dải điều chỉnh: 2.8-4.4A - Dùng để bảo vệ quá tải. - Lắp trực tiếp vào contactor - Dùng cho các contactor: S-T21, S-T25, S-T35, S-T50 - Sản xuất tại Nhật Bản          
 • Relay nhiệt TH-T25 2.5A
  351,650 VNĐ 541,000 VNĐ
  - 35%

  Mã sản phẩm: TH-T25 2.5A

    Relay nhiệt TH-T25 2.5A - Dải điều chỉnh: 2.0-3.0A - Dùng để bảo vệ quá tải. - Lắp trực tiếp vào contactor - Dùng cho các contactor: S-T21, S-T25, S-T35, S-T50 - Sản xuất tại Nhật Bản        
 • Relay nhiệt TH-T25 2.1A
  351,650 VNĐ 541,000 VNĐ
  - 35%

  Mã sản phẩm: TH-T25 2.1A

  Relay nhiệt TH-T25 2.1A - Dải điều chỉnh: 1.7-2.5A - Dùng để bảo vệ quá tải. - Lắp trực tiếp vào contactor - Dùng cho các contactor: S-T21, S-T25, S-T35, S-T50 - Sản xuất tại Nhật Bản        
 • Relay nhiệt TH-T25 1.7A
  351,650 VNĐ 541,000 VNĐ
  - 35%

  Mã sản phẩm: TH-T25 1.7A

  Relay nhiệt TH-T25 1.7A - Dải điều chỉnh: 1.4-2.0A - Dùng để bảo vệ quá tải. - Lắp trực tiếp vào contactor - Dùng cho các contactor: S-T21, S-T25, S-T35, S-T50 - Sản xuất tại Nhật Bản      
 • Relay nhiệt TH-T25 1.3A
  351,650 VNĐ 541,000 VNĐ
  - 35%

  Mã sản phẩm: TH-T25 1.3A

  Relay nhiệt TH-T25 1.3A - Dải điều chỉnh: 1.0-1.6A - Dùng để bảo vệ quá tải. - Lắp trực tiếp vào contactor - Dùng cho các contactor: S-T21, S-T25, S-T35, S-T50 - Sản xuất tại Nhật Bản      
 • Relay nhiệt TH-T25 0.9A
  351,650 VNĐ 541,000 VNĐ
  - 35%

  Mã sản phẩm: TH-T25 0.9A

  Relay nhiệt TH-T25 0.9A - Dải điều chỉnh: 0.7-1.1A - Dùng để bảo vệ quá tải. - Lắp trực tiếp vào contactor - Dùng cho các contactor: S-T21, S-T25, S-T35, S-T50 - Sản xuất tại Nhật Bản    
 • Relay nhiệt TH-T25 0.7A
  351,650 VNĐ 541,000 VNĐ
  - 35%

  Mã sản phẩm: TH-T25 0.7A

  Relay nhiệt TH-T25 0.7A - Dải điều chỉnh: 0.55-0.85A - Dùng để bảo vệ quá tải. - Lắp trực tiếp vào contactor - Dùng cho các contactor: S-T21, S-T25, S-T35, S-T50 - Sản xuất tại Nhật Bản    
 • Relay nhiệt TH-T25 0.5A
  351,650 VNĐ 541,000 VNĐ
  - 35%

  Mã sản phẩm: TH-T25 0.5A

  Relay nhiệt TH-T25 0.5A - Dải điều chỉnh: 0.4-0.6A - Dùng để bảo vệ quá tải. - Lắp trực tiếp vào contactor - Dùng cho các contactor: S-T21, S-T25, S-T35, S-T50 - Sản xuất tại Nhật Bản  
 • Relay nhiệt TH-T25 0.35A
  351,650 VNĐ 541,000 VNĐ
  - 35%

  Mã sản phẩm: TH-T25 0.35A

  Relay nhiệt TH-T25 0.35A - Dải điều chỉnh: 0.28-0.42A - Dùng để bảo vệ quá tải. - Lắp trực tiếp vào contactor - Dùng cho các contactor: S-T21, S-T25, S-T35, S-T50 - Sản xuất tại Nhật Bản  
 • Relay nhiệt TH-T25 0.24A
  351,650 VNĐ 541,000 VNĐ
  - 35%

  Mã sản phẩm: TH-T25 0.24A

  Relay nhiệt TH-T25 0.24A - Dải điều chỉnh: 0.2-0.32A - Dùng để bảo vệ quá tải. - Lắp trực tiếp vào contactor - Dùng cho các contactor: S-T21, S-T25, S-T35, S-T50 - Sản xuất tại Nhật Bản    
 • Relay nhiệt Relay nhiệt TH-T18 15A
  351,650 VNĐ 541,000 VNĐ
  - 35%

  Mã sản phẩm: TH-T18 15A

  Relay nhiệt TH-T18 15A - Dải điều chỉnh: 12-18A - Dùng để bảo vệ quá tải. - Lắp trực tiếp vào contactor - Dùng cho các contactor: S-T10, S-T12, S-T20. - Sản xuất tại Nhật Bản    
 • Relay nhiệt TH-T18 11A
  310,700 VNĐ 478,000 VNĐ
  - 35%

  Mã sản phẩm: TH-T18 11A

  Relay nhiệt TH-T18 11A - Dải điều chỉnh: 9-13A - Dùng để bảo vệ quá tải. - Lắp trực tiếp vào contactor - Dùng cho các contactor: S-T10, S-T12, S-T20. - Sản xuất tại Nhật Bản      
 • Relay nhiệt TH-T18 9A
  310,700 VNĐ 478,000 VNĐ
  - 35%

  Mã sản phẩm: TH-T18 9A

  Relay nhiệt TH-T18 9A - Dải điều chỉnh: 7-11A - Dùng để bảo vệ quá tải. - Lắp trực tiếp vào contactor - Dùng cho các contactor: S-T10, S-T12, S-T20. - Sản xuất tại Nhật Bản        
 • Relay nhiệt TH-T18 6.6A
  310,700 VNĐ 478,000 VNĐ
  - 35%

  Mã sản phẩm: TH-T18 6.6A

  Relay nhiệt TH-T18 6.6A - Dải điều chỉnh: 5.2-8.0A - Dùng để bảo vệ quá tải. - Lắp trực tiếp vào contactor - Dùng cho các contactor: S-T10, S-T12, S-T20. - Sản xuất tại Nhật Bản        
Call us

1
Bạn cần hỗ trợ?
Scroll