Hỗ trợ trực tuyến

Lượt truy cập

Online : 7
Today : 41
Yesterday : 203
This month : 2458
Total hits : 2458

RELAY NHIỆT BẢO VỆ MẤT PHA

Relay nhiệt dòng TH-T được dùng cho Contactor dòng ST của hãng Mitsubishi, tùy theo Size.Tương thích cho lắp đặt với khởi động từ dòng ST. Dùng cho bảo vệ động cơbảo vệ pha. Relay nhiệt Mitsubishi dòng TH-T điều chỉnh dòng điện hoạt động tối thiểu với các kích thước tiêu chuẩn dây điện. Dòng TH-T dùng để thay thế cho dòng TH-N cũ. Nhiệt truyền tải TH-T được điều chỉnh bằng bộ khởi động từ trong hộp tiêu chuẩn (loại MS) so với nhiệt độ môi trường xung quanh 20°C.

 

Relay bảo vệ quá tải, bảo vệ mất pha

Sắp xếp theo:
 • grid
 • list
 • Relay nhiệt bảo vệ mất pha TH-T25KP 22A
  527,800 VNĐ 812,000 VNĐ
  - 35%

  Mã sản phẩm: TH-T25KP 22A

  Relay nhiệt bảo vệ mất pha TH-T25KP 22A - Dải điều chỉnh: 18-26A - Dùng để bảo vệ quá tải, bảo vệ mất pha - Lắp trực tiếp vào contactor - Dùng cho các contactor: S-T21, S-T25, S-T35, S-T50 - Sản xuất tại Nhật Bản          
 • Relay nhiệt bảo vệ mất pha TH-T25KP 15A
  504,400 VNĐ 776,000 VNĐ
  - 35%

  Mã sản phẩm: TH-T25KP 15A

  Relay nhiệt bảo vệ mất pha TH-T25KP 15A - Dải điều chỉnh: 12-18A - Dùng để bảo vệ quá tải, bảo vệ mất pha - Lắp trực tiếp vào contactor - Dùng cho các contactor: S-T21, S-T25, S-T35, S-T50 - Sản xuất tại Nhật Bản    
 • Relay nhiệt bảo vệ mất pha TH-T25KP 11A
  504,400 VNĐ 776,000 VNĐ
  - 35%

  Mã sản phẩm: TH-T25KP 11A

  Relay nhiệt bảo vệ mất pha TH-T25KP 11A - Dải điều chỉnh: 9-13A - Dùng để bảo vệ quá tải. - Lắp trực tiếp vào contactor - Dùng cho các contactor: S-T21, S-T25, S-T35, S-T50 - Sản xuất tại Nhật Bản          
 • Relay nhiệt bảo vệ mất pha TH-T25KP 9A
  504,400 VNĐ 776,000 VNĐ
  - 35%

  Mã sản phẩm: TH-T25KP 9A

  Relay nhiệt bảo vệ mất pha TH-T25KP 9A - Dải điều chỉnh: 7-11A - Dùng để bảo vệ quá tải, bảo vệ mất pha - Lắp trực tiếp vào contactor - Dùng cho các contactor: S-T21, S-T25, S-T35, S-T50 - Sản xuất tại Nhật Bản        
 • Relay nhiệt bảo vệ mất pha TH-T25KP 6.6A
  504,400 VNĐ 776,000 VNĐ
  - 35%

  Mã sản phẩm: TH-T25KP 6.6A

  Relay nhiệt bảo vệ mất pha TH-T25KP 6.6A - Dải điều chỉnh: 5.2-8A - Dùng để bảo vệ quá tải, bảo vệ mất pha - Lắp trực tiếp vào contactor - Dùng cho các contactor: S-T21, S-T25, S-T35, S-T50 - Sản xuất tại Nhật Bản      
 • Relay nhiệt bảo vệ mất pha TH-T25KP 5A
  504,400 VNĐ 776,000 VNĐ
  - 35%

  Mã sản phẩm: TH-T25KP 5A

  Relay nhiệt bảo vệ mất pha TH-T25KP 5A - Dải điều chỉnh: 4.0-6.0A - Dùng để bảo vệ quá tải, bảo vệ mất pha - Lắp trực tiếp vào contactor - Dùng cho các contactor: S-T21, S-T25, S-T35, S-T50 - Sản xuất tại Nhật Bản        
 • Relay nhiệt bảo vệ mất pha TH-T25KP 3.6A
  504,400 VNĐ 776,000 VNĐ
  - 35%

  Mã sản phẩm: TH-T25KP 3.6A

  Relay nhiệt bảo vệ mất pha TH-T25KP A 3.6A - Dải điều chỉnh: 2.8-4.4A - Dùng để bảo vệ quá tải, bảo vệ mất pha - Lắp trực tiếp vào contactor - Dùng cho các contactor: S-T21, S-T25, S-T35, S-T50 - Sản xuất tại Nhật Bản        
 • Relay nhiệt bảo vệ mất pha TH-T25KP 2.5A
  504,400 VNĐ 776,000 VNĐ
  - 35%

  Mã sản phẩm: TH-T25KP 2.5A

  Relay nhiệt  bảo vệ mất pha TH-T25KP 2.5A - Dải điều chỉnh: 2.0-3.0A - Dùng để bảo vệ quá tải, bảo vệ mất pha - Lắp trực tiếp vào contactor - Dùng cho các contactor: S-T21, S-T25, S-T35, S-T50 - Sản xuất tại Nhật Bản      
 • Relay nhiệt bảo vệ mất pha TH-T25KP 2.1A
  504,400 VNĐ 776,000 VNĐ
  - 35%

  Mã sản phẩm: TH-T25KP 2.1A

  Relay nhiệt bảo vệ mất pha TH-T25KP 2.1A - Dải điều chỉnh: 1.7-2.5A - Dùng để bảo vệ quá tải, bảo vệ mất pha - Lắp trực tiếp vào contactor - Dùng cho các contactor: S-T21, S-T25, S-T35, S-T50 - Sản xuất tại Nhật Bản        
 • Relay nhiệt bảo vệ mất pha TH-T25KP 1.7A
  504,400 VNĐ 776,000 VNĐ
  - 35%

  Mã sản phẩm: TH-T25KP 1.7A

  Relay nhiệt bảo vệ mất pha TH-T25KP 1.7A - Dải điều chỉnh: 1.4-2.0A - Dùng để bảo vệ quá tải, bảo vệ mất pha - Lắp trực tiếp vào contactor - Dùng cho các contactor: S-T21, S-T25, S-T35, S-T50 - Sản xuất tại Nhật Bản    
 • Relay nhiệt bảo vệ mất pha TH-T25KP 1.3A
  504,400 VNĐ 776,000 VNĐ
  - 35%

  Mã sản phẩm: TH-T25KP 1.3A

  Relay nhiệt bảo vệ mất pha TH-T25KP 1.3A - Dải điều chỉnh: 1.0-1.6A - Dùng để bảo vệ quá tải. - Lắp trực tiếp vào contactor - Dùng cho các contactor: S-T21, S-T25, S-T35, S-T50 - Sản xuất tại Nhật Bản    
 • Relay nhiệt bảo vệ mất pha TH-T25KP 0.9A
  504,400 VNĐ 776,000 VNĐ
  - 35%

  Mã sản phẩm: TH-T25KP 0.9A

  Relay nhiệt  bảo vệ mất pha TH-T25KP 0.9A - Dải điều chỉnh: 0.7-1.1A - Dùng để bảo vệ quá tải, bảo vệ mất pha - Lắp trực tiếp vào contactor - Dùng cho các contactor: S-T21, S-T25, S-T35, S-T50 - Sản xuất tại Nhật Bản  
 • Relay nhiệt bảo vệ mất pha TH-T25KP 0.7A
  504,400 VNĐ 776,000 VNĐ
  - 35%

  Mã sản phẩm: TH-T25KP 0.7A

  Relay nhiệt bảo vệ mất pha TH-T25KP 0.7A - Dải điều chỉnh: 0.55-0.85A - Dùng để bảo vệ quá tải, bảo vệ mất pha - Lắp trực tiếp vào contactor - Dùng cho các contactor: S-T21, S-T25, S-T35, S-T50 - Sản xuất tại Nhật Bản                      
 • Relay nhiệt bảo vệ mất phaTH-T25KP 0.5A
  504,400 VNĐ 776,000 VNĐ
  - 35%

  Mã sản phẩm: TH-T25KP 0.5A

  Relay nhiệt bảo vệ mất phaTH-T25KP 0.5A - Dải điều chỉnh: 0.4-0.6A - Dùng để bảo vệ quá tải, bảo vệ mất pha - Lắp trực tiếp vào contactor - Dùng cho các contactor: S-T21, S-T25, S-T35, S-T50 - Sản xuất tại Nhật Bản                            
 • Relay nhiệt bảo vệ mất pha TH-T25KP 0.35A
  504,400 VNĐ 776,000 VNĐ
  - 35%

  Mã sản phẩm: TH-T25KP 0.35A

  Relay nhiệt bảo vệ mất pha TH-T25KP 0.35A - Dải điều chỉnh: 0.28-0.42A - Dùng để bảo vệ quá tải, bảo vệ mất pha - Lắp trực tiếp vào contactor - Dùng cho các contactor: S-T21, S-T25, S-T35, S-T50 - Sản xuất tại Nhật Bản                          
 • Relay nhiệt bảo vệ mất pha TH-T25KP 0.24A
  504,400 VNĐ 776,000 VNĐ
  - 35%

  Mã sản phẩm: TH-T25KP 0.24A

  Relay nhiệt bảo vệ mất pha TH-T25KP 0.24A - Dải điều chỉnh: 0.2-0.32A - Dùng để bảo vệ quá tải. - Lắp trực tiếp vào contactor - Dùng cho các contactor: S-T21, S-T25, S-T35, S-T50 - Sản xuất tại Nhật Bản                      
 • Relay nhiệt bảo vệ mất pha TH-T18KP 15A
  504,400 VNĐ 776,000 VNĐ
  - 35%

  Mã sản phẩm: TH-T18KP 15A

  Relay nhiệt bảo vệ mất pha TH-T18KP 15A - Dải điều chỉnh: 12-18A - Dùng để bảo vệ quá tải. - Lắp trực tiếp vào contactor - Dùng cho các contactor: S-T10, S-T12, S-T20. - Sản xuất tại Nhật Bản                      
 • Relay nhiệt bảo vệ mất pha TH-T18KP 11A
  451,100 VNĐ 694,000 VNĐ
  - 35%

  Mã sản phẩm: TH-T18KP 11A

  Relay nhiệt bảo vệ mất pha TH-T18KP 9A - Dải điều chỉnh: 7-11A - Dùng để bảo vệ quá tải, bảo vệ mất pha - Lắp trực tiếp vào contactor - Dùng cho các contactor: S-T10, S-T12, S-T20. - Sản xuất tại Nhật Bản                        
 • Relay nhiệt bảo vệ mất pha TH-T18KP 9A
  451,100 VNĐ 694,000 VNĐ
  - 35%

  Mã sản phẩm: TH-T18KP 9A

  Relay nhiệt bảo vệ mất pha TH-T18KP 9A - Dải điều chỉnh: 7-11A - Dùng để bảo vệ quá tải. - Lắp trực tiếp vào contactor - Dùng cho các contactor: S-T10, S-T12, S-T20. - Sản xuất tại Nhật Bản                        
 • Relay nhiệt bảo vệ mất pha TH-T18KP 6.6A
  451,100 VNĐ 694,000 VNĐ
  - 35%

  Mã sản phẩm: TH-T18KP 6.6A

  Relay nhiệt bảo vệ mất pha TH-T18KP 6.6A - Dải điều chỉnh: 5.2-8.0A - Dùng để bảo vệ quá tải. - Lắp trực tiếp vào contactor - Dùng cho các contactor: S-T10, S-T12, S-T20. - Sản xuất tại Nhật Bản                        
Call us
1
Bạn cần hỗ trợ?
Scroll