Hỗ trợ trực tuyến

 • Skype:

  Tư vấn bán hàng: 0906330664

 • Skype:

  Tư vấn bán hàng: 0932123029

 • Skype:

  Tư vấn bán hàng: 0931331118

 • Skype:

  Tư vấn bán hàng: 0938992337

 • Skype:

  Tư vấn hỗ trợ: 0985779119

 

Máy cắt không khí kiểu cố định (fixed) ACB AE-SW

Sắp xếp theo:
 • grid
 • list
 • ACB 4P 6300A 130KA
  466,553,100 VNĐ 717,774,000 VNĐ
  - 35%

  Mã sản phẩm: AE6300-SW

  ACB Máy cắt hạ thế (Air circuit Breaker) - Tiêu chuẩn IEC-60947-2/BS/EN60947-2/VDE JIS C8201-2-1; ACB Kiểu lắp cố định (Fixed type), 4 cực, cơ cấu nạp lò xo bằng tay, Relay bảo vệ kiểu tiêu chuẩn (S relay). - Dòng định mức: 6300A - Số cực: 4P - Dòng ngắt mạch: Icu AC240~500V,...
 • ACB 4P 5000A 130KA
  424,145,800 VNĐ 652,532,000 VNĐ
  - 35%

  Mã sản phẩm: AE5000-SW

  ACB Máy cắt hạ thế (Air circuit Breaker) - Tiêu chuẩn IEC-60947-2/BS/EN60947-2/VDE JIS C8201-2-1; ACB Kiểu lắp cố định (Fixed type), 4 cực, cơ cấu nạp lò xo bằng tay, Relay bảo vệ kiểu tiêu chuẩn (S relay). - Dòng định mức: 5000A - Số cực: 4P - Dòng ngắt mạch: Icu AC240~500V,...
 • ACB 4P 4000A 130KA
  388,826,750 VNĐ 598,195,000 VNĐ
  - 35%

  Mã sản phẩm: AE4000-SW

  ACB Máy cắt hạ thế (Air circuit Breaker) - Tiêu chuẩn IEC-60947-2/BS/EN60947-2/VDE JIS C8201-2-1; ACB Kiểu lắp cố định (Fixed type), 4 cực, cơ cấu nạp lò xo bằng tay, Relay bảo vệ kiểu tiêu chuẩn (S relay). - Dòng định mức: 4000A - Số cực: 4P - Dòng ngắt mạch: Icu AC240~500V,...
 • ACB 4P 4000A 85KA
  264,509,050 VNĐ 406,937,000 VNĐ
  - 35%

  Mã sản phẩm: AE4000-SWA

  ACB Máy cắt hạ thế (Air circuit Breaker) - Tiêu chuẩn IEC-60947-2/BS/EN60947-2/VDE JIS C8201-2-1; ACB Kiểu lắp cố định (Fixed type), 4 cực, cơ cấu nạp lò xo bằng tay, Relay bảo vệ kiểu tiêu chuẩn (S relay). - Dòng định mức: 4000A - Số cực: 4P - Dòng ngắt mạch: Icu AC240~500V,...
 • ACB 4P 3200A 85KA
  123,813,950 VNĐ 190,483,000 VNĐ
  - 35%

  Mã sản phẩm: AE3200-SW

  ACB Máy cắt hạ thế (Air circuit Breaker) - Tiêu chuẩn IEC-60947-2/BS/EN60947-2/VDE JIS C8201-2-1; ACB Kiểu lắp cố định (Fixed type), 4 cực, cơ cấu nạp lò xo bằng tay, Relay bảo vệ kiểu tiêu chuẩn (S relay). - Dòng định mức: 3200A - Số cực: 4P - Dòng ngắt mạch: Icu AC240~500V,...
 • ACB 4P 2500A 85KA
  97,994,000 VNĐ 150,760,000 VNĐ
  - 35%

  Mã sản phẩm: AE2500-SW

  ACB Máy cắt hạ thế (Air circuit Breaker) - Tiêu chuẩn IEC-60947-2/BS/EN60947-2/VDE JIS C8201-2-1; ACB Kiểu lắp cố định (Fixed type), 4 cực, cơ cấu nạp lò xo bằng tay, Relay bảo vệ kiểu tiêu chuẩn (S relay). - Dòng định mức: 2500A - Số cực: 4P - Dòng ngắt mạch: Icu AC240~500V,...
 • ACB 4P 2000A 85KA
  85,019,350 VNĐ 130,799,000 VNĐ
  - 35%

  Mã sản phẩm: AE2000-SW

  ACB Máy cắt hạ thế (Air circuit Breaker) - Tiêu chuẩn IEC-60947-2/BS/EN60947-2/VDE JIS C8201-2-1; ACB Kiểu lắp cố định (Fixed type), 4 cực, cơ cấu nạp lò xo bằng tay, Relay bảo vệ kiểu tiêu chuẩn (S relay). - Dòng định mức: 2000A - Số cực: 4P - Dòng ngắt mạch: Icu AC240~500V,...
 • ACB 4P 2000A 65KA
  78,720,850 VNĐ 121,109,000 VNĐ
  - 35%

  Mã sản phẩm: AE2000-SWA

  ACB Máy cắt hạ thế (Air circuit Breaker) - Tiêu chuẩn IEC-60947-2/BS/EN60947-2/VDE JIS C8201-2-1; ACB Kiểu lắp cố định (Fixed type), 4 cực, cơ cấu nạp lò xo bằng tay, Relay bảo vệ kiểu tiêu chuẩn (S relay). - Dòng định mức: 2000A - Số cực: 4P - Dòng ngắt mạch: Icu AC240~500V,...
 • ACB 4P 1600A 65KA
  72,042,100 VNĐ 110,834,000 VNĐ
  - 35%

  Mã sản phẩm: AE1600-SW

  ACB Máy cắt hạ thế (Air circuit Breaker) - Tiêu chuẩn IEC-60947-2/BS/EN60947-2/VDE JIS C8201-2-1; ACB Kiểu lắp cố định (Fixed type), 4 cực, cơ cấu nạp lò xo bằng tay, Relay bảo vệ kiểu tiêu chuẩn (S relay). - Dòng định mức: 1600A - Số cực: 4P - Dòng ngắt mạch: Icu AC240~500V,...
 • ACB 4P 1250A 65KA
  62,007,400 VNĐ 95,396,000 VNĐ
  - 35%

  Mã sản phẩm: AE1250-SW

  ACB Máy cắt hạ thế (Air circuit Breaker) - Tiêu chuẩn IEC-60947-2/BS/EN60947-2/VDE JIS C8201-2-1; ACB Kiểu lắp cố định (Fixed type), 4 cực, cơ cấu nạp lò xo bằng tay, Relay bảo vệ kiểu tiêu chuẩn (S relay). - Dòng định mức: 1250A - Số cực: 4P - Dòng ngắt mạch: Icu AC240~500V,...
 • ACB 4P 1000A 65KA
  58,197,100 VNĐ 89,534,000 VNĐ
  - 35%

  Mã sản phẩm: AE1000-SW

  ACB Máy cắt hạ thế (Air circuit Breaker) -Tiêu chuẩn IEC-60947-2/BS/EN60947-2/VDE JIS C8201-2-1; ACB Kiểu lắp cố định (Fixed type), 4 cực, cơ cấu nạp lò xo bằng tay, Relay bảo vệ kiểu tiêu chuẩn (S relay). - Dòng định mức: 1000A - Số cực: 4P - Dòng ngắt mạch: Icu AC240~500V, 65KA
 • ACB 4P 630A 65KA
  55,253,250 VNĐ 85,005,000 VNĐ
  - 35%

  Mã sản phẩm: AE630-SW

  ACB Máy cắt hạ thế (Air circuit Breaker) -Tiêu chuẩn IEC-60947-2/BS/EN60947-2/VDE JIS C8201-2-1; ACB Kiểu lắp cố định (Fixed type), 4 cực, cơ cấu nạp lò xo bằng tay, Relay bảo vệ kiểu tiêu chuẩn (S relay). - Dòng định mức: 630A - Số cực: 4P - Dòng ngắt mạch: Icu AC240~500V, 65KA
 • ACB 3P 6300A 130KA
  424,145,800 VNĐ 652,532,000 VNĐ
  - 35%

  Mã sản phẩm: AE6300-SW

  ACB Máy cắt hạ thế (Air circuit Breaker) - Tiêu chuẩn IEC-60947-2/BS/EN60947-2/VDE JIS C8201-2-1; ACB Kiểu lắp cố định (Fixed type), 3 cực, cơ cấu nạp lò xo bằng tay, Relay bảo vệ kiểu tiêu chuẩn (S relay). - Dòng định mức: 6300A - Số cực: 3P - Dòng ngắt mạch: Icu AC240~500V,...
 • ACB 3P 5000A 130KA
  388,828,700 VNĐ 598,198,000 VNĐ
  - 35%

  Mã sản phẩm: AE5000-SW

  ACB Máy cắt hạ thế (Air circuit Breaker) - Tiêu chuẩn IEC-60947-2/BS/EN60947-2/VDE JIS C8201-2-1; ACB Kiểu lắp cố định (Fixed type), 3 cực, cơ cấu nạp lò xo bằng tay, Relay bảo vệ kiểu tiêu chuẩn (S relay). - Dòng định mức: 5000A - Số cực: 3P - Dòng ngắt mạch: Icu AC240~500V,...
 • ACB 3P 4000A 130KA
  353,444,650 VNĐ 543,761,000 VNĐ
  - 35%

  Mã sản phẩm: AE4000-SW

  ACB Máy cắt hạ thế (Air circuit Breaker) - Tiêu chuẩn IEC-60947-2/BS/EN60947-2/VDE JIS C8201-2-1; ACB Kiểu lắp cố định (Fixed type), 3 cực, cơ cấu nạp lò xo bằng tay, Relay bảo vệ kiểu tiêu chuẩn (S relay). - Dòng định mức: 4000A - Số cực: 3P - Dòng ngắt mạch: Icu AC240~500V,...
 • ACB 3P 4000A 85KA
  219,421,150 VNĐ 337,571,000 VNĐ
  - 35%

  Mã sản phẩm: AE4000-SWA

  ACB Máy cắt hạ thế (Air circuit Breaker) - Tiêu chuẩn IEC-60947-2/BS/EN60947-2/VDE JIS C8201-2-1; ACB Kiểu lắp cố định (Fixed type), 3 cực, cơ cấu nạp lò xo bằng tay, Relay bảo vệ kiểu tiêu chuẩn (S relay). - Dòng định mức: 4000A - Số cực: 3P - Dòng ngắt mạch: Icu AC240~500V,...
 • ACB 3P 3200A 85KA
  108,897,750 VNĐ 167,535,000 VNĐ
  - 35%

  Mã sản phẩm: AE3200-SW

  ACB Máy cắt hạ thế (Air circuit Breaker) - Tiêu chuẩn IEC-60947-2/BS/EN60947-2/VDE JIS C8201-2-1; ACB Kiểu lắp cố định (Fixed type), 3 cực, cơ cấu nạp lò xo bằng tay, Relay bảo vệ kiểu tiêu chuẩn (S relay). - Dòng định mức: 3200A - Số cực: 3P - Dòng ngắt mạch: Icu AC240~500V,...
 • ACB 3P 2500A 85KA
  85,086,300 VNĐ 130,902,000 VNĐ
  - 35%

  Mã sản phẩm: AE2500-SW

  ACB Máy cắt hạ thế (Air circuit Breaker) - Tiêu chuẩn IEC-60947-2/BS/EN60947-2/VDE JIS C8201-2-1; ACB Kiểu lắp cố định (Fixed type), 3 cực, cơ cấu nạp lò xo bằng tay, Relay bảo vệ kiểu tiêu chuẩn (S relay). - Dòng định mức: 2500A - Số cực: 3P - Dòng ngắt mạch: Icu AC240~500V,...
 • ACB 3P 2000A 85KA
  73,645,650 VNĐ 113,301,000 VNĐ
  - 35%

  Mã sản phẩm: AE2000-SW

  ACB Máy cắt hạ thế (Air circuit Breaker) - Tiêu chuẩn IEC-60947-2/BS/EN60947-2/VDE JIS C8201-2-1; ACB Kiểu lắp cố định (Fixed type), 3 cực, cơ cấu nạp lò xo bằng tay, Relay bảo vệ kiểu tiêu chuẩn (S relay). - Dòng định mức: 2000A - Số cực: 3P - Dòng ngắt mạch: Icu AC240~500V,...
 • ACB 3P 2000A 65KA
  66,951,950 VNĐ 103,003,000 VNĐ
  - 35%

  Mã sản phẩm: AE2000-SWA

  ACB Máy cắt hạ thế (Air circuit Breaker) - Tiêu chuẩn IEC-60947-2/BS/EN60947-2/VDE JIS C8201-2-1; ACB Kiểu lắp cố định (Fixed type), 3 cực, cơ cấu nạp lò xo bằng tay, Relay bảo vệ kiểu tiêu chuẩn (S relay). - Dòng định mức: 2000A - Số cực: 3P - Dòng ngắt mạch: Icu AC240~500V,...
Call us

1
Bạn cần hỗ trợ?
Scroll