Hỗ trợ trực tuyến

 • Skype:

  Tư vấn bán hàng: 0906330664

 • Skype:

  Tư vấn bán hàng: 0932123029

 • Skype:

  Tư vấn bán hàng: 0931331118

 • Skype:

  Tư vấn bán hàng: 0938992337

 • Skype:

  Tư vấn hỗ trợ: 0985779119

THIẾT BỊ BẢO VỆ MẠCH CP-BA SERIES
CIRCUIT PROTECTORS CP-BA SERIES
- Sản xuất tại NHẬT BẢN
- Dòng định mức tới 30A
- Khả năng cắt dòng ngắn mạch 2.5kA
- Đặc tính cắt: trung bình (Medium speed type)
 

Thiết bị bảo vệ pha CP30-BA

Sắp xếp theo:
 • grid
 • list
 • Thiết bị bảo vệ mạch CP30-BA 3P 9-M 30A B
  1,918,150 VNĐ 2,951,000 VNĐ
  - 35%

  Mã sản phẩm: CP30-BA 3P 9-M 30A B

  Thiết bị bảo vệ mạch CP30-BA 3P 9-M 30A B - Số cực: 3P - Dòng cắt định mức: 30A - Kiểu mạch và đặc tính cắt:1-M - Khả năng cắt dòng ngắn mạch: 2.5kA - Sản xuất tại Nhật Bản.                       
 • Thiết bị bảo vệ mạch CP30-BA 3P 9-M 20A B
  1,918,150 VNĐ 2,951,000 VNĐ
  - 35%

  Mã sản phẩm: CP30-BA 3P 9-M 20A B

  Thiết bị bảo vệ mạch CP30-BA 3P 9-M 20A B - Số cực: 3P - Dòng cắt định mức: 20A - Kiểu mạch và đặc tính cắt:9-M - Khả năng cắt dòng ngắn mạch: 2.5kA - Sản xuất tại Nhật Bản.                       
 • Thiết bị bảo vệ mạch CP30-BA 3P 9-M 15A B
  1,918,150 VNĐ 2,951,000 VNĐ
  - 35%

  Mã sản phẩm: CP30-BA 3P 9-M 15A B

  Thiết bị bảo vệ mạch CP30-BA 3P 9-M 15A B - Số cực: 3P - Dòng cắt định mức: 15A - Kiểu mạch và đặc tính cắt:9-M - Khả năng cắt dòng ngắn mạch: 2.5kA - Sản xuất tại Nhật Bản.                     
 • Thiết bị bảo vệ mạch CP30-BA 3P 9-M 10A B
  1,918,150 VNĐ 2,951,000 VNĐ
  - 35%

  Mã sản phẩm: CP30-BA 3P 9-M 10A B

  Thiết bị bảo vệ mạch CP30-BA 3P 9-M 10A B - Số cực: 3P - Dòng cắt định mức: 10A - Kiểu mạch và đặc tính cắt:9-M - Khả năng cắt dòng ngắn mạch: 2.5kA - Sản xuất tại Nhật Bản.                   
 • Thiết bị bảo vệ mạch CP30-BA 3P 1-M 7A B
  1,918,150 VNĐ 2,951,000 VNĐ
  - 35%

  Mã sản phẩm: CP30-BA 3P 1-M 7A B

  Thiết bị bảo vệ mạch CP30-BA 3P 1-M 7A B - Số cực: 3P - Dòng cắt định mức: 0.5A - Kiểu mạch và đặc tính cắt:9-M - Khả năng cắt dòng ngắn mạch: 2.5kA - Sản xuất tại Nhật Bản.                   
 • Thiết bị bảo vệ mạch CP30-BA 3P 9-M 5A B
  1,918,150 VNĐ 2,951,000 VNĐ
  - 35%

  Mã sản phẩm: CP30-BA 3P 9-M 5A B

  Thiết bị bảo vệ mạch CP30-BA 3P 9-M 5A B - Số cực: 3P - Dòng cắt định mức: 5A - Kiểu mạch và đặc tính cắt:9-M - Khả năng cắt dòng ngắn mạch: 2.5kA - Sản xuất tại Nhật Bản.                 
 • Thiết bị bảo vệ mạch CP30-BA 3P 9-M 3A B
  1,918,150 VNĐ 2,951,000 VNĐ
  - 35%

  Mã sản phẩm: CP30-BA 3P 9-M 3A B

  Thiết bị bảo vệ mạch CP30-BA 3P 9-M 3A B - Số cực: 3P - Dòng cắt định mức: 3A - Kiểu mạch và đặc tính cắt:9-M - Khả năng cắt dòng ngắn mạch: 2.5kA - Sản xuất tại Nhật Bản.               
 • Thiết bị bảo vệ mạch CP30-BA 3P 9-M 2A B
  1,918,150 VNĐ 2,951,000 VNĐ
  - 35%

  Mã sản phẩm: CP30-BA 3P 9-M 2A B

  Thiết bị bảo vệ mạch CP30-BA 3P 9-M 2A B - Số cực: 3P - Dòng cắt định mức: 2A - Kiểu mạch và đặc tính cắt:9-M - Khả năng cắt dòng ngắn mạch: 2.5kA - Sản xuất tại Nhật Bản.             
 • Thiết bị bảo vệ mạch CP30-BA 3P 9-M 1A B
  1,918,150 VNĐ 2,951,000 VNĐ
  - 35%

  Mã sản phẩm: CP30-BA 3P 9-M 1A B

  Thiết bị bảo vệ mạch CP30-BA 3P 9-M 1A B - Số cực: 3P - Dòng cắt định mức: 1A - Kiểu mạch và đặc tính cắt:9-M - Khả năng cắt dòng ngắn mạch: 2.5kA - Sản xuất tại Nhật Bản.             
 • Thiết bị bảo vệ mạch CP30-BA 3P 9-M 0.5A B
  1,918,150 VNĐ 2,951,000 VNĐ
  - 35%

  Mã sản phẩm: CP30-BA 3P 9-M 0.5A B

  Thiết bị bảo vệ mạch CP30-BA 3P 9-M 0.5A B - Số cực: 3P - Dòng cắt định mức: 0.5A - Kiểu mạch và đặc tính cắt:9-M - Khả năng cắt dòng ngắn mạch: 2.5kA - Sản xuất tại Nhật Bản.             
 • Thiết bị bảo vệ mạch CP30-BA 3P 9-M 0.25A B
  1,918,150 VNĐ 2,951,000 VNĐ
  - 35%

  Mã sản phẩm: CP30-BA 3P 9-M 0.25A B

  Thiết bị bảo vệ mạch CP30-BA 3P 9-M 0.25A B - Số cực: 3P - Dòng cắt định mức: 0.25A - Kiểu mạch và đặc tính cắt:9-M - Khả năng cắt dòng ngắn mạch: 2.5kA - Sản xuất tại Nhật Bản             
 • Thiết bị bảo vệ mạch CP30-BA 3P 9-M 0.1A B
  1,918,150 VNĐ 2,951,000 VNĐ
  - 35%

  Mã sản phẩm: CP30-BA 3P 9-M 0.1A B

  Thiết bị bảo vệ mạch CP30-BA 3P 9-M 0.1A B - Số cực: 3P - Dòng cắt định mức: 0.1A - Kiểu mạch và đặc tính cắt: 9-M - Khả năng cắt dòng ngắn mạch: 2.5kA - Sản xuất tại Nhật Bản           
 • Thiết bị bảo vệ mạch CP30-BA 2P 1-M 30A B
  1,219,400 VNĐ 1,876,000 VNĐ
  - 35%

  Mã sản phẩm: CP30-BA 2P 1-M 30A B

  Thiết bị bảo vệ mạch CP30-BA 2P 1-M 30A B - Số cực: 2P - Dòng cắt định mức: 30A - Kiểu mạch và đặc tính cắt:1-M - Khả năng cắt dòng ngắn mạch: 2.5kA - Sản xuất tại Nhật Bản.           
 • Thiết bị bảo vệ mạch CP30-BA 2P 9-M 20A B
  1,219,400 VNĐ 1,876,000 VNĐ
  - 35%

  Mã sản phẩm: CP30-BA 2P 9-M 20A B

  Thiết bị bảo vệ mạch CP30-BA 2P 9-M 20A B - Số cực: 2P - Dòng cắt định mức: 20A - Kiểu mạch và đặc tính cắt:9-M - Khả năng cắt dòng ngắn mạch: 2.5kA - Sản xuất tại Nhật Bản.           
 • Thiết bị bảo vệ mạch CP30-BA 2P 9-M 15A B
  1,219,400 VNĐ 1,876,000 VNĐ
  - 35%

  Mã sản phẩm: CP30-BA 2P 9-M 15A B

  Thiết bị bảo vệ mạch CP30-BA 2P 9-M 15A B - Số cực: 2P - Dòng cắt định mức: 15A - Kiểu mạch và đặc tính cắt:9-M - Khả năng cắt dòng ngắn mạch: 2.5kA - Sản xuất tại Nhật Bản.    
 • Thiết bị bảo vệ mạch CP30-BA 2P 9-M 10A B
  1,219,400 VNĐ 1,876,000 VNĐ
  - 35%

  Mã sản phẩm: CP30-BA 2P 9-M 10A B

  Thiết bị bảo vệ mạch CP30-BA 2P 9-M 10A B - Số cực: 2P - Dòng cắt định mức: 10A - Kiểu mạch và đặc tính cắt:9-M - Khả năng cắt dòng ngắn mạch: 2.5kA - Sản xuất tại Nhật Bản.  
 • Thiết bị bảo vệ mạch CP30-BA 2P 1-M 7A B
  1,219,400 VNĐ 1,876,000 VNĐ
  - 35%

  Mã sản phẩm: CP30-BA 2P 1-M 7A B

  Thiết bị bảo vệ mạch CP30-BA 2P 1-M 7A B - Số cực: 2P - Dòng cắt định mức: 0.5A - Kiểu mạch và đặc tính cắt:9-M - Khả năng cắt dòng ngắn mạch: 2.5kA - Sản xuất tại Nhật Bản.                                      
 • Thiết bị bảo vệ mạch CP30-BA 2P 9-M 5A B
  1,219,400 VNĐ 1,876,000 VNĐ
  - 35%

  Mã sản phẩm: CP30-BA 2P 9-M 5A B

  Thiết bị bảo vệ mạch CP30-BA 2P 9-M 5A B - Số cực: 2P - Dòng cắt định mức: 5A - Kiểu mạch và đặc tính cắt:9-M - Khả năng cắt dòng ngắn mạch: 2.5kA - Sản xuất tại Nhật Bản.                                      
 • Thiết bị bảo vệ mạch CP30-BA 2P 9-M 3A B
  1,219,400 VNĐ 1,876,000 VNĐ
  - 35%

  Mã sản phẩm: CP30-BA 2P 9-M 3A B

  Thiết bị bảo vệ mạch CP30-BA 2P 9-M 3A B - Số cực: 2P - Dòng cắt định mức: 3A - Kiểu mạch và đặc tính cắt:9-M - Khả năng cắt dòng ngắn mạch: 2.5kA - Sản xuất tại Nhật Bản.                                    
 • Thiết bị bảo vệ mạch CP30-BA 2P 9-M 1A B
  1,219,400 VNĐ 1,876,000 VNĐ
  - 35%

  Mã sản phẩm: CP30-BA 2P 9-M 1A B

  Thiết bị bảo vệ mạch CP30-BA 2P 9-M 1A B - Số cực: 2P - Dòng cắt định mức: 1A - Kiểu mạch và đặc tính cắt:9-M - Khả năng cắt dòng ngắn mạch: 2.5kA - Sản xuất tại Nhật Bản.                                
Call us

1
Bạn cần hỗ trợ?
Scroll