Hỗ trợ trực tuyến

 • Skype:

  Tư vấn bán hàng: 0906330664

 • Skype:

  Tư vấn bán hàng: 0932123029

 • Skype:

  Tư vấn bán hàng: 0931331118

 • Skype:

  Tư vấn bán hàng: 0938992337

 • Skype:

  Tư vấn hỗ trợ: 0985779119

Phụ kiện cầu dao MCCB Mitsubishi

Phụ kiện cầu dao MCCB Mitsubishi

Sắp xếp theo:
 • grid
 • list
 • Motor nạp vận hành điện MDS-8SWA220
  33,919,600 VNĐ 52,184,000 VNĐ
  - 35%

  Mã sản phẩm: MDS-8SWA220,MD-8SWA220

  Điện áp: 3P+4P, 200-220VAC 50/60HZ Lắp cho: NF400/630  Điện áp: 3P+4P, 200-220VAC 50/60HZ Lắp cho: NF400/630 
 • Motor nạp vận hành điện MDS-4SWA220
  25,903,800 VNĐ 39,852,000 VNĐ
  - 35%

  Mã sản phẩm: MDS-4SWA220,MD-4SWA220

  Điện áp: 3P+4P, 200-220VAC 50/60HZ Lắp cho: NF400/630  Điện áp: 3P+4P, 200-220VAC 50/60HZ Lắp cho: NF400/630   
 • Motor nạp vận hành điện MDSAD240-NV2SVE
  21,317,400 VNĐ 32,796,000 VNĐ
  - 35%

  Mã sản phẩm: MDSAD240-NV2SVE

  Điện áp: LAC100-240V/DC100-250V Lắp cho: NV125SEV/HEV, NV250CV/SV/HV, NV250SEV/HEV 
 • Motor nạp vận hành điện MDSAD240-NV1SVE
  16,825,900 VNĐ 25,886,000 VNĐ
  - 35%

  Mã sản phẩm: MDSAD240-NV1SVE

  Điện áp: AC100-240V/DC100-250V Lắp cho: NV125CV/SV/HV 
 • Motor nạp vận hành điện MDSAD240-NF2SVE
  21,317,400 VNĐ 32,796,000 VNĐ
  - 35%

  Mã sản phẩm: MDSAD240-NF2SVE

  Điện áp: AC100-240V/DC100-250V Lắp cho: NF125SEV/HEV,SGV/LGV/HGV,160SGV/LGV/HGV,250CV/SV/HV/SGV/LGV/HGV/SEV/HEV     
 • Motor nạp vận hành điện MDSAD240-NF1SVE
  16,825,900 VNĐ 25,886,000 VNĐ
  - 35%

  Mã sản phẩm: MDSAD240-NF1SVE

  Điện áp: AC100-240V/DC100-250V Lắp cho: NF125CV (3P), SV(3P,4P),125HV 
 • Tay xoay kiểu S2SV
  1,420,900 VNĐ 2,186,000 VNĐ
  - 35%

  Mã sản phẩm: S2SV

  Điện áp: 2P/3P/4P Lắp cho: NV125SEV/HEV,250CV/SV/HV/SEV/HEVNF125SEV/HEV/SGV/LGV/HGV, 160SGV/LGV/HGV, 250CV/SV/HV/SGV/LGV/HGV/ SEV/HEV
 • Tay xoay kiểu S05SV
  1,228,500 VNĐ 1,890,000 VNĐ
  - 35%

  Mã sản phẩm: S05SV

  Điện áp: NF2/3/4P, NV3P Lắp cho: NF32SV,NF63CV/SV/HV,125CV/SV/HV,NV32SV,NV63CV/SV/HV, 125C/S/HV
 • Tay xoay kiểu F-10SW, F-10SW4P
  2,998,450 VNĐ 4,613,000 VNĐ
  - 35%

  Mã sản phẩm: F-10SW,F-10SW4P

  Điện áp: 2P/3P Lắp cho: NF1000,1250,1600SEW Điện áp: 4P Lắp cho: NF1000,1250,1600SEW  
 • Tay xoay kiểu F-4S, F-8S
  1,595,750 VNĐ 2,455,000 VNĐ
  - 35%

  Mã sản phẩm: F-4S, F-8S

  Điện áp: NF2/3/4P,NV3/4P Lắp cho: NF,NV400/630CW/SW/SEW/HEWREW Điện áp: NF2/3/4P,NV3P Lắp cho: NF800CEW/SDW/SEW/HEW/REW, NV800SEW/HEW  
 • Tay xoay kiểu F-2SV
  1,508,000 VNĐ 2,320,000 VNĐ
  - 35%

  Mã sản phẩm: F-2SV

  Điện áp: NF2/3/4P,NV3/4P Lắp cho: NF125SEV/HEV/LGV/SGV/HGV,160SGV/LGV/HGV,250CV/SV/HV/SEV/HEV/SGV/LGV/HGV,NV125SEV/HEV,250CV/ SV/HV/SEV/HEV
 • Tay xoay kiểu F
  1,228,500 VNĐ 1,890,000 VNĐ
  - 35%

  Mã sản phẩm: F-05SV2,F-05SV,F-1SV2

  Điện áp: NF2P  Lắp cho: NF32SV,NF63CV/SV/HV Điện áp: NF3/4P ,NV2/3P  Lắp cho: NF32SV, NF63CV/SV/HV, NV32SV, NV63CV/SV/HV Điện áp: NF2P  Lắp cho: NF125 CV/SV Điện áp: NF3/4P,NV3/4P Lắp cho: NF125CV/SV/HV, NV125CV/SV/HV  
 • Tay xoay kiểu V-AD3L
  811,200 VNĐ 1,248,000 VNĐ
  - 35%

  Mã sản phẩm: V-AD3L

  Điện áp: adjustment unit Lắp cho: phần nối dài cho NF 400/800
 • Tay xoay kiểu V-AD3S
  256,750 VNĐ 395,000 VNĐ
  - 35%

  Mã sản phẩm: V-AD3S

  Điện áp: adjustment unit  Lắp cho: phần nối dài cho NF 32/63/125/250
 • Tay xoay kiểu V-4S*, V-8S*
  1,578,850 VNĐ 2,429,000 VNĐ
  - 35%

  Mã sản phẩm: V-4S*,V-8S*

  Điện áp: NF2/3/4P,NV3/4P Lắp cho: NF400/630C/S/SEW/HEW, NV400/630CW/SW/SEW/HEW Điện áp: NF2/3/4P,NV3P  Lắp cho: NFCEW/SDW/SEW/HEW/REW,NV800SEW/HEW  
 • Tay xoay kiểu V-2SV* NF2/3/4P, NV3/4P
  1,613,950 VNĐ 2,483,000 VNĐ
  - 35%

  Mã sản phẩm: V-2SV*

  Điện áp: NF2/3/4P, NV3/4P Lắp cho: NF125SEV/HEV/SGV/LGV/HGV,160SGV/LGV/HGV,/250CV/SV/HV/SGV/HGV/LGV/SEV/HEV,NV125SEV/HEV/,250CV/ SV/HV/SEV/HE
 • Tay xoay kiểu V NF2P
  1,306,500 VNĐ 2,010,000 VNĐ
  - 35%

  Mã sản phẩm: V-05SV2,V-05VS*,V-1SV2,V-1SV*

  Điện áp: NF2P Lắp cho: NF32SV, NF63CV/SV/HV Điện áp: NF3/4P, NV2/3P Lắp cho: NF32SV, NF63CV/SV/HV, NV32SV, NV63CV/SV/HV Điện áp: NF2P Lắp cho: NF125CV/SV Điện áp: NF2/3/4P, NV3/4P Lắp cho: NF125CV/SV/HV, NV125CV/SV/HV
 • Shuntrip MI-16SW4 4P
  6,167,200 VNĐ 9,488,000 VNĐ
  - 35%

  Mã sản phẩm: MI-16SW4

  Liên động cơ khí MI Điện áp: 4P Lắp cho:  NF1600SEW
 • Shuntrip MI-10SW4 4P
  3,770,650 VNĐ 5,801,000 VNĐ
  - 35%

  Mã sản phẩm: MI-10SW4

  Liên động cơ khí MI Điện áp: 4P Lắp cho: NF1000,1250SEW
 • Shuntrip MI-8SW4 4P
  3,198,000 VNĐ 4,920,000 VNĐ
  - 35%

  Mã sản phẩm: MI-8SW4

  NF 800CEW/SDW/SEW/HEW/NV800SEW/HEW Điện áp: 4P Lắp cho: NF 800CEW/SDW/SEW/HEW/NV800SEW/HEW
Call us

1
Bạn cần hỗ trợ?
Scroll