Hỗ trợ trực tuyến

 • Skype:

  Tư vấn bán hàng: 0906330664

 • Skype:

  Tư vấn bán hàng: 0932123029

 • Skype:

  Tư vấn bán hàng: 0931331118

 • Skype:

  Tư vấn bán hàng: 0938992337

 • Skype:

  Tư vấn hỗ trợ: 0985779119

Thiết bị điện AZ, đại lý cung cấp thiết bị điện Mitsubishi giá rẻ, chuyên nghiệp

Cầu dao khối loại tiêu chuẩn MCCB NF-S

Sắp xếp theo:
 • grid
 • list
 • MCCB NF1600-SEW 4P (800~1600)A 85KA
  86,347,300 VNĐ 132,842,000 VNĐ
  - 35%

  Mã sản phẩm: NF1600-SEW

  MCCB CB kiểu vỏ đúc (Molded Case Circuit Breaker ) - Tiêu chuẩn IEC-60947-2 - Dòng định mức:  (800-1600)A Adj - Số cực: 4P - Dòng ngắt mạch Icu: Icu/AC400V, 85KA
 • MCCB NF1250-SEW 4P (600~1250)A 85KA
  58,665,100 VNĐ 90,254,000 VNĐ
  - 35%

  Mã sản phẩm: NF1250-SEW

  MCCB CB kiểu vỏ đúc (Molded Case Circuit Breaker ) - Tiêu chuẩn IEC-60947-2 - Dòng định mức: (600~1250)A Adj - Số cực: 4P - Dòng ngắt mạch Icu: Icu/AC400V, 85KA
 • MCCB NF1000-SEW 4P (500~1000)A 85KA
  55,926,000 VNĐ 86,040,000 VNĐ
  - 35%

  Mã sản phẩm: NF1000-SEW

  MCCB CB kiểu vỏ đúc (Molded Case Circuit Breaker ) - Tiêu chuẩn IEC-60947-2 - Dòng định mức: (500~1000) A Adj - Số cực: 4P - Dòng ngắt mạch Icu: Icu/AC400V, 85KA
 • MCCB NF800-SEW 4P (400~800)A 50KA
  25,101,700 VNĐ 38,618,000 VNĐ
  - 35%

  Mã sản phẩm: NF800-SEW

  MCCB CB kiểu vỏ đúc (Molded Case Circuit Breaker ) - Tiêu chuẩn IEC-60947-2 - Dòng định mức: (400~800)A Adj - Số cực: 4P - Dòng ngắt mạch Icu: Icu/AC400V, 50KA
 • MCCB NF630-SW 4P (500-630)A 50KA
  14,301,300 VNĐ 22,002,000 VNĐ
  - 35%

  Mã sản phẩm: NF630-SW

  MCCB CB kiểu vỏ đúc (Molded Case Circuit Breaker ) - Tiêu chuẩn IEC-60947-2 - Dòng định mức: 500A, 600A, 630A - Số cực: 4P - Dòng ngắt mạch Icu: Icu/AC400V, 50KA
 • MCCB NF400-SW 4P (250-400)A 45KA
  9,980,100 VNĐ 15,354,000 VNĐ
  - 35%

  Mã sản phẩm: NF400-SW

  MCCB CB kiểu vỏ đúc (Molded Case Circuit Breaker ) - Tiêu chuẩn IEC-60947-2 - Dòng định mức: 250A, 300A, 350A, 400A - Số cực: 4P - Dòng ngắt mạch Icu: Icu/AC400V, 45KA
 • MCCB NF250-LGV 4P (80~250)A 36KA
  11,781,250 VNĐ 18,125,000 VNĐ
  - 35%

  Mã sản phẩm: NF250-LGV

  MCCB CB kiểu vỏ đúc (Molded Case Circuit Breaker ) - Tiêu chuẩn IEC-60947-2 - Dòng định mức: (80~160, 125~250)A E/Adj - Số cực: 4P - Dòng ngắt mạch Icu: Icu/AC400V, 36KA
 • MCCB NF250-LGV 4P (125~250)A 50KA
  8,154,250 VNĐ 12,545,000 VNĐ
  - 35%

  Mã sản phẩm: NF250-LGV

  MCCB CB kiểu vỏ đúc (Molded Case Circuit Breaker ) - Tiêu chuẩn IEC-60947-2 - Dòng định mức: (125~160, 140~200, 175~250)A T/Adj - Số cực: 4P - Dòng ngắt mạch Icu: Icu/AC400V, 50KA
 • MCCB NF250-SGV 4P (125~250)A 36KA
  6,020,300 VNĐ 9,262,000 VNĐ
  - 35%

  Mã sản phẩm: NF250-SGV

  MCCB CB kiểu vỏ đúc (Molded Case Circuit Breaker ) - Tiêu chuẩn IEC-60947-2 - Dòng định mức: (125~160, 140~200, 175~250)A T/Adj - Số cực: 4P - Dòng ngắt mạch Icu: Icu/AC400V, 36KA
 • MCCB NF250-SV 4P (125-250)A 36KA
  5,300,750 VNĐ 8,155,000 VNĐ
  - 35%

  Mã sản phẩm: NF250-SV

  MCCB CB kiểu vỏ đúc (Molded Case Circuit Breaker ) - Tiêu chuẩn IEC-60947-2 - Dòng định mức: 125A, 150A, 160A, 175A, 200A, 225A, 250A - Số cực: 4P - Dòng ngắt mạch Icu: Icu/AC400V, 36KA
 • MCCB NF160-LGV 4P (125~160)A 50KA
  7,425,600 VNĐ 11,424,000 VNĐ
  - 35%

  Mã sản phẩm: NF160-LGV

  MCCB CB kiểu vỏ đúc (Molded Case Circuit Breaker ) - Tiêu chuẩn IEC-60947-2 - Dòng định mức: (125~160)A T/Adj - Số cực: 4P - Dòng ngắt mạch Icu: Icu/AC400V, 50KA
 • MCCB NF160-SGV 4P (125~160)A 36KA
  5,248,100 VNĐ 8,074,000 VNĐ
  - 35%

  Mã sản phẩm: NF160-SGV

  MCCB CB kiểu vỏ đúc (Molded Case Circuit Breaker ) - Tiêu chuẩn IEC-60947-2 - Dòng định mức: (125~160)A T/Adj - Số cực: 4P - Dòng ngắt mạch Icu: Icu/AC400V, 36KA
 • MCCB NF125-SEV 4P (16~125)A 36KA
  10,803,650 VNĐ 16,621,000 VNĐ
  - 35%

  Mã sản phẩm: NF125-SEV

  MCCB CB kiểu vỏ đúc (Molded Case Circuit Breaker ) - Tiêu chuẩn IEC-60947-2 - Dòng định mức: (16~32,32~63,63~125)A E/Adj - Số cực: 4P - Dòng ngắt mạch Icu: Icu/AC400V, 36KA
 • MCCB NF125-LGV 4P (16~125)A 50KA
  5,541,250 VNĐ 8,525,000 VNĐ
  - 35%

  Mã sản phẩm: NF125-LGV

  MCCB CB kiểu vỏ đúc (Molded Case Circuit Breaker ) - Tiêu chuẩn IEC-60947-2 - Dòng định mức: 16~20A, 20~25A, 25~32A, 32~40A, 35~50A, 45~63A, 56~80A, 70~100A, 90~125A T/Adj - Số cực: 4P - Dòng ngắt mạch Icu: Icu/AC400V, 50KA
 • MCCB NF125-SGV 4P (16~125)A 36KA
  3,677,700 VNĐ 5,658,000 VNĐ
  - 35%

  Mã sản phẩm: NF125-SGV

  MCCB CB kiểu vỏ đúc (Molded Case Circuit Breaker ) - Tiêu chuẩn IEC-60947-2 - Dòng định mức: 16~20A, 20~25A, 25~32A, 32~40A, 35~50A, 45~63A, 56~80A, 70~100A, 90~125A T/Adj - Số cực: 4P - Dòng ngắt mạch Icu: Icu/AC400V, 36KA
 • MCCB NF125-SV 4P (16-125)A 30KA
  2,421,250 VNĐ 3,725,000 VNĐ
  - 35%

  Mã sản phẩm: NF125-SV

  MCCB CB kiểu vỏ đúc (Molded Case Circuit Breaker ) - Tiêu chuẩn IEC-60947-2 - Dòng định mức: 16A, 20A, 32A, 40A, 50A, 63A, 80A, 100A, 125A - Số cực: 4P - Dòng ngắt mạch Icu: Icu/AC400V, 30KA
 • MCCB NF63-SV 4P (3-63)A 7,5KA
  1,082,900 VNĐ 1,666,000 VNĐ
  - 35%

  Mã sản phẩm: NF63-SV

  MCCB CB kiểu vỏ đúc (Molded Case Circuit Breaker ) - Tiêu chuẩn IEC-60947-2 - Dòng định mức: 3A, 4A, 6A,10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A - Số cực: 4P - Dòng ngắt mạch Icu: Icu/AC400V, 7.5KA
 • MCCB NF1600-SEW 3P (800~1600)A 85KA
  47,729,500 VNĐ 73,430,000 VNĐ
  - 35%

  Mã sản phẩm: NF1600-SEW

  MCCB CB kiểu vỏ đúc (Molded Case Circuit Breaker ) - Tiêu chuẩn IEC-60947-2 - Dòng định mức: (800~1600)A Adj - Số cực: 3P - Dòng ngắt mạch Icu: Icu/AC400V, 85KA
 • MCCB NF1250-SEW 3P (600~1250)A 85KA
  37,434,150 VNĐ 57,591,000 VNĐ
  - 35%

  Mã sản phẩm: NF1250-SEW

  MCCB CB kiểu vỏ đúc (Molded Case Circuit Breaker ) - Tiêu chuẩn IEC-60947-2 - Dòng định mức: (600~1250)A Adj - Số cực: 3P - Dòng ngắt mạch Icu: Icu/AC400V, 85KA
 • MCCB NF1000-SEW 3P (500~1000)A 85KA
  30,836,650 VNĐ 47,441,000 VNĐ
  - 35%

  Mã sản phẩm: NF1000-SEW

  MCCB CB kiểu vỏ đúc (Molded Case Circuit Breaker ) - Tiêu chuẩn IEC-60947-2 - Dòng định mức: (500~1000) A Adj - Số cực: 3P - Dòng ngắt mạch Icu: Icu/AC400V, 85KA
Call us

1
Bạn cần hỗ trợ?
Scroll