Hỗ trợ trực tuyến

 • Skype:

  Tư vấn bán hàng: 0906330664

 • Skype:

  Tư vấn bán hàng: 0932123029

 • Skype:

  Tư vấn bán hàng: 0931331118

 • Skype:

  Tư vấn bán hàng: 0938992337

 • Skype:

  Tư vấn hỗ trợ: 0985779119

Thiết bị điện AZ, đại lý cung cấp thiết bị điện Mitsubishi giá rẻ, chuyên nghiệp

Cầu dao khối dòng cắt cao MCCB NF-H

Sắp xếp theo:
 • grid
 • list
 • MCCB NF800-HEW 4P (400~800)A 70KA
  40,374,100 VNĐ 62,114,000 VNĐ
  - 35%

  Mã sản phẩm: NF800-HEW

  MCCB CB kiểu vỏ đúc (Molded Case Circuit Breaker ) - Tiêu chuẩn IEC-60947-2 - Dòng định mức:  (400~800)A Adj - Số cực: 4P - Dòng ngắt mạch Icu: Icu/AC400V, 70KA
 • MCCB NF630-HEW 4P (300~630)A 70KA
  32,505,200 VNĐ 50,008,000 VNĐ
  - 35%

  Mã sản phẩm: NF630-HEW

  MCCB CB kiểu vỏ đúc (Molded Case Circuit Breaker ) - Tiêu chuẩn IEC-60947-2 - Dòng định mức:  (300~630)A Adj - Số cực: 4P - Dòng ngắt mạch Icu: Icu/AC400V, 70KA
 • MCCB NF400-HEW 4P (200~400)A 70KA
  23,819,250 VNĐ 36,645,000 VNĐ
  - 35%

  Mã sản phẩm: NF400-HEW

  MCCB CB kiểu vỏ đúc (Molded Case Circuit Breaker ) - Tiêu chuẩn IEC-60947-2 - Dòng định mức:  (200~400)A Adj - Số cực: 4P - Dòng ngắt mạch Icu: Icu/AC400V, 70KA
 • MCCB NF250-HEV 4P (80~250)A 75KA
  17,843,150 VNĐ 27,451,000 VNĐ
  - 35%

  Mã sản phẩm: NF250-HEV

  MCCB CB kiểu vỏ đúc (Molded Case Circuit Breaker ) - Tiêu chuẩn IEC-60947-2 - Dòng định mức:  (80~160, 125~250)A E/Adj - Số cực: 4P - Dòng ngắt mạch Icu: Icu/AC400V, 75KA
 • MCCB NF250-HGV 4P (125~250)A 75KA
  12,682,150 VNĐ 19,511,000 VNĐ
  - 35%

  Mã sản phẩm: NF250-HGV

  MCCB CB kiểu vỏ đúc (Molded Case Circuit Breaker ) - Tiêu chuẩn IEC-60947-2 - Dòng định mức:  (125~160, 140~200, 175~250)A T/Adj - Số cực: 4P - Dòng ngắt mạch Icu: Icu/AC400V, 75KA
 • MCCB NF250-HV 4P (125-250)A 75KA
  6,072,300 VNĐ 9,342,000 VNĐ
  - 35%

  Mã sản phẩm: NF250-HV

  MCCB CB kiểu vỏ đúc (Molded Case Circuit Breaker ) - Tiêu chuẩn IEC-60947-2 - Dòng định mức:  125A, 150A, 160A, 175A, 200A, 225A, 250A - Số cực: 4P - Dòng ngắt mạch Icu: Icu/AC400V, 75KA
 • MCCB NF160-HGV 4P (125~160)A 75KA
  11,545,950 VNĐ 17,763,000 VNĐ
  - 35%

  Mã sản phẩm: NF160-HGV

  MCCB CB kiểu vỏ đúc (Molded Case Circuit Breaker ) - Tiêu chuẩn IEC-60947-2 - Dòng định mức: (125~160)A T/Adj - Số cực: 4P - Dòng ngắt mạch Icu: Icu/AC400V, 75KA
 • MCCB NF125-HEV 4P (16~125)A 75KA
  16,087,500 VNĐ 24,750,000 VNĐ
  - 35%

  Mã sản phẩm: NF125-HEV

  MCCB CB kiểu vỏ đúc (Molded Case Circuit Breaker ) - Tiêu chuẩn IEC-60947-2 - Dòng định mức:  (16~32,32~63,63~125)A E/Adj - Số cực: 4P - Dòng ngắt mạch Icu: Icu/AC400V, 75KA
 • MCCB NF125-HGV 4P (16~125)A 75KA
  8,612,500 VNĐ 13,250,000 VNĐ
  - 35%

  Mã sản phẩm: NF125-HGV

  MCCB CB kiểu vỏ đúc (Molded Case Circuit Breaker ) - Tiêu chuẩn IEC-60947-2 - Dòng định mức:  16~20A, 20~25A, 25~32A, 32~40A, 35~50A, 45~63A, 56~80A, 70~100A, 90~125A T/Adj - Số cực: 4P - Dòng ngắt mạch Icu: Icu/AC400V, 75KA
 • MCCB NF125-HV 4P (16-125)A 50KA
  4,169,750 VNĐ 6,415,000 VNĐ
  - 35%

  Mã sản phẩm: NF125-HV

  MCCB CB kiểu vỏ đúc (Molded Case Circuit Breaker ) - Tiêu chuẩn IEC-60947-2 - Dòng định mức:  16A, 20A, 32A, 40A, 50A, 63A, 80A, 100A, 125A - Số cực: 4P - Dòng ngắt mạch Icu: Icu/AC400V, 50KA
 • MCCB NF63-HV 4P (10-63)A 10KA
  1,236,950 VNĐ 1,903,000 VNĐ
  - 35%

  Mã sản phẩm: NF63-HV

  MCCB CB kiểu vỏ đúc (Molded Case Circuit Breaker ) - Tiêu chuẩn IEC-60947-2 - Dòng định mức:  10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A - Số cực: 4P - Dòng ngắt mạch Icu: Icu/AC400V, 10A
 • MCCB NF800-HEW 3P (400~800)A 70KA
  20,060,300 VNĐ 30,862,000 VNĐ
  - 35%

  Mã sản phẩm: NF800-HEW

  MCCB CB kiểu vỏ đúc (Molded Case Circuit Breaker ) - Tiêu chuẩn IEC-60947-2 - Dòng định mức: (400~800)A Adj - Số cực: 3P - Dòng ngắt mạch Icu: Icu/AC400V, 10KA
 • MCCB NF630-HEW 3P (300~630)A 70KA
  18,275,400 VNĐ 28,116,000 VNĐ
  - 35%

  Mã sản phẩm: NF630-HEW

  MCCB CB kiểu vỏ đúc (Molded Case Circuit Breaker ) - Tiêu chuẩn IEC-60947-2 - Dòng định mức: (300~630)A Adj - Số cực: 3P - Dòng ngắt mạch Icu: Icu/AC400V, 70KA
 • MCCB NF400-HEW 3P (200~400)A 70KA
  13,863,200 VNĐ 21,328,000 VNĐ
  - 35%

  Mã sản phẩm: NF400-HEW

  MCCB CB kiểu vỏ đúc (Molded Case Circuit Breaker ) - Tiêu chuẩn IEC-60947-2 - Dòng định mức: (200~400)A Adj - Số cực: 3P - Dòng ngắt mạch Icu: Icu/AC400V, 70KA
 • MCCB NF250-HEV 3P (80~250)A 75KA
  13,727,350 VNĐ 21,119,000 VNĐ
  - 35%

  Mã sản phẩm: NF250-HEV

  MCCB CB kiểu vỏ đúc (Molded Case Circuit Breaker ) - Tiêu chuẩn IEC-60947-2 - Dòng định mức: (80~160, 125~250)A E/Adj - Số cực: 3P - Dòng ngắt mạch Icu: Icu/AC400V, 75KA
 • MCCB NF250-HGV 3P (125~250)A 75KA
  9,749,350 VNĐ 14,999,000 VNĐ
  - 35%

  Mã sản phẩm: NF250-HGV

  MCCB CB kiểu vỏ đúc (Molded Case Circuit Breaker ) - Tiêu chuẩn IEC-60947-2 - Dòng định mức: (125~160, 140~200, 175~250)A T/Adj - Số cực: 3P - Dòng ngắt mạch Icu: Icu/AC400V, 75KA
 • MCCB NF250-HV 3P (125-250)A 75KA
  5,096,000 VNĐ 7,840,000 VNĐ
  - 35%

  Mã sản phẩm: NF250-HV

  MCCB CB kiểu vỏ đúc (Molded Case Circuit Breaker ) - Tiêu chuẩn IEC-60947-2 - Dòng định mức: 125A, 150A, 160A, 175A, 200A, 225A, 250A - Số cực: 3P - Dòng ngắt mạch Icu: Icu/AC400V, 75KA
 • MCCB NF160-HGV 3P (125~160)A 75KA
  8,892,000 VNĐ 13,680,000 VNĐ
  - 35%

  Mã sản phẩm: NF160-HGV

  MCCB CB kiểu vỏ đúc (Molded Case Circuit Breaker ) - Tiêu chuẩn IEC-60947-2 - Dòng định mức: (125~160)A T/Adj - Số cực: 3P - Dòng ngắt mạch Icu: Icu/AC400V, 75KA
 • MCCB NF125-HEV 3P (16~125)A 75KA
  12,375,350 VNĐ 19,039,000 VNĐ
  - 35%

  Mã sản phẩm: NF125-HEV

  MCCB CB kiểu vỏ đúc (Molded Case Circuit Breaker ) - Tiêu chuẩn IEC-60947-2 - Dòng định mức: (16~32,32~63,63~125)A E/Adj - Số cực: 3P - Dòng ngắt mạch Icu: Icu/AC400V, 75KA
 • MCCB NF125-HGV 3P (16~125)A 75KA
  6,623,500 VNĐ 10,190,000 VNĐ
  - 35%

  Mã sản phẩm: NF125-HGV

  MCCB CB kiểu vỏ đúc (Molded Case Circuit Breaker ) - Tiêu chuẩn IEC-60947-2 - Dòng định mức: 16~20A, 20~25A, 25~32A, 32~40A, 35~50A, 45~63A, 56~80A, 70~100A, 90~125A T/Adj - Số cực: 3P - Dòng ngắt mạch Icu: Icu/AC400V, 75KA
Call us

1
Bạn cần hỗ trợ?
Scroll