Hỗ trợ trực tuyến

 • Skype:

  Tư vấn bán hàng: 0906330664

 • Skype:

  Tư vấn bán hàng: 0932123029

 • Skype:

  Tư vấn bán hàng: 0931331118

 • Skype:

  Tư vấn bán hàng: 0938992337

 • Skype:

  Tư vấn hỗ trợ: 0985779119

Thiết bị điện AZ, đại lý cung cấp thiết bị điện Mitsubishi giá rẻ, chuyên nghiệp

Cầu dao chống dòng rò RCBO BV-DN

Sắp xếp theo:
 • grid
 • list
 • RCBO BV-DN 1PN 20A 300
  911,300 VNĐ 1,402,000 VNĐ
  - 35%

  Mã sản phẩm: BV-DN 1PN 20A 300

  RCBO BV-DN 1PN 20A 300 - Bảo vệ dòng rò, bảo vệ quá tải. - Số cực: 1P+N - Dòng cắt ngắn mạch: 4.5kA - Dòng rò bảo vệ: 300mA - Dòng làm việc định mức: 20A          
 • RCBO BV-DN 1PN 20A 300
  911,300 VNĐ 1,402,000 VNĐ
  - 35%

  Mã sản phẩm: BV-DN 1PN 20A 300

  RCBO BV-DN 1PN 20A 300 - Bảo vệ dòng rò, bảo vệ quá tải. - Số cực: 1P+N - Dòng cắt ngắn mạch: 4.5kA - Dòng rò bảo vệ: 300mA - Dòng làm việc định mức: 20A          
 • RCBO BV-DN 1PN 16A 300
  911,300 VNĐ 1,402,000 VNĐ
  - 35%

  Mã sản phẩm: BV-DN 1PN 16A 300

  RCBO BV-DN 1PN 16A 300 - Bảo vệ dòng rò, bảo vệ quá tải. - Số cực: 1P+N - Dòng cắt ngắn mạch: 4.5kA - Dòng rò bảo vệ: 300mA - Dòng làm việc định mức: 16A        
 • RCBO BV-DN 1PN 10A 300
  911,300 VNĐ 1,402,000 VNĐ
  - 35%

  Mã sản phẩm: BV-DN 1PN 10A 300

  RCBO BV-DN 1PN 10A 300 - Bảo vệ dòng rò, bảo vệ quá tải. - Số cực: 1P+N - Dòng cắt ngắn mạch: 4.5kA - Dòng rò bảo vệ: 300mA - Dòng làm việc định mức: 10A        
 • RCBO BV-DN 1PN 10A 300
  911,300 VNĐ 1,402,000 VNĐ
  - 35%

  Mã sản phẩm: BV-DN 1PN 10A 300

  RCBO BV-DN 1PN 10A 300 - Bảo vệ dòng rò, bảo vệ quá tải. - Số cực: 1P+N - Dòng cắt ngắn mạch: 4.5kA - Dòng rò bảo vệ: 300mA - Dòng làm việc định mức: 10A        
 • RCBO BV-DN 1PN 6A 300
  996,450 VNĐ 1,533,000 VNĐ
  - 35%

  Mã sản phẩm: BV-DN 1PN 6A 300

  RCBO BV-DN 1PN 6A 300 - Bảo vệ dòng rò, bảo vệ quá tải. - Số cực: 1P+N - Dòng cắt ngắn mạch: 4.5kA - Dòng rò bảo vệ: 300mA - Dòng làm việc định mức: 6A      
 • RCBO BV-DN 1PN 40A 100
  1,253,850 VNĐ 1,929,000 VNĐ
  - 35%

  Mã sản phẩm: BV-DN 1PN 40A 100

  RCBO BV-DN 1PN 40A 100 - Bảo vệ dòng rò, bảo vệ quá tải. - Số cực: 1P+N - Dòng cắt ngắn mạch: 4.5kA - Dòng rò bảo vệ: 100mA - Dòng làm việc định mức: 40A    
 • RCBO BV-DN 1PN 32A 100
  1,092,650 VNĐ 1,681,000 VNĐ
  - 35%

  Mã sản phẩm: BV-DN 1PN 32A 100

  RCBO BV-DN 1PN 32A 100 - Bảo vệ dòng rò, bảo vệ quá tải. - Số cực: 1P+N - Dòng cắt ngắn mạch: 4.5kA - Dòng rò bảo vệ: 100mA - Dòng làm việc định mức: 32A    
 • RCBO BV-DN 1PN 25A 100
  1,092,650 VNĐ 1,681,000 VNĐ
  - 35%

  Mã sản phẩm: BV-DN 1PN 25A 100

  RCBO BV-DN 1PN 25A 100 - Bảo vệ dòng rò, bảo vệ quá tải. - Số cực: 1P+N - Dòng cắt ngắn mạch: 4.5kA - Dòng rò bảo vệ: 100mA - Dòng làm việc định mức: 25A    
 • RCBO BV-DN 1PN 20A 100
  911,300 VNĐ 1,402,000 VNĐ
  - 35%

  Mã sản phẩm: BV-DN 1PN 20A 100

  RCBO BV-DN 1PN 20A 100 - Bảo vệ dòng rò, bảo vệ quá tải. - Số cực: 1P+N - Dòng cắt ngắn mạch: 4.5kA - Dòng rò bảo vệ: 100mA - Dòng làm việc định mức: 20A    
 • RCBO BV-DN 1PN 16A 100
  911,300 VNĐ 1,402,000 VNĐ
  - 35%

  Mã sản phẩm: BV-DN 1PN 16A 100

  RCBO BV-DN 1PN 16A 100 - Bảo vệ dòng rò, bảo vệ quá tải. - Số cực: 1P+N - Dòng cắt ngắn mạch: 4.5kA - Dòng rò bảo vệ: 100mA - Dòng làm việc định mức: 16A    
 • RCBO BV-DN 1PN 10A 100
  911,300 VNĐ 1,402,000 VNĐ
  - 35%

  Mã sản phẩm: BV-DN 1PN 10A 100

  RCBO BV-DN 1PN 10A 100 - Bảo vệ dòng rò, bảo vệ quá tải. - Số cực: 1P+N - Dòng cắt ngắn mạch: 4.5kA - Dòng rò bảo vệ: 100mA - Dòng làm việc định mức: 10A    
 • RCBO BV-DN 1PN 6A 100
  996,450 VNĐ 1,533,000 VNĐ
  - 35%

  Mã sản phẩm: BV-DN 1PN 6A 100

  RCBO BV-DN 1PN 6A 100 - Bảo vệ dòng rò, bảo vệ quá tải. - Số cực: 1P+N - Dòng cắt ngắn mạch: 4.5kA - Dòng rò bảo vệ: 100mA - Dòng làm việc định mức: 6A  
 • RCBO BV-DN 1PN 40A 30
  1,253,850 VNĐ 1,929,000 VNĐ
  - 35%

  Mã sản phẩm: BV-DN 1PN 40A 30

  RCBO BV-DN 1PN 40A 30 - Bảo vệ dòng rò, bảo vệ quá tải. - Số cực: 1P+N - Dòng cắt ngắn mạch: 4.5kA - Dòng rò bảo vệ: 30mA - Dòng làm việc định mức: 40A    
 • RCBO BV-DN 1PN 32A 30
  1,092,650 VNĐ 1,681,000 VNĐ
  - 35%

  Mã sản phẩm: BV-DN 1PN 25A 30

  RCBO BV-DN 1PN 32A 30 - Bảo vệ dòng rò, bảo vệ quá tải. - Số cực: 1P+N - Dòng cắt ngắn mạch: 4.5kA - Dòng rò bảo vệ: 30mA - Dòng làm việc định mức: 32A    
 • RCBO BV-DN 1PN 25A 30
  1,092,650 VNĐ 1,681,000 VNĐ
  - 35%

  Mã sản phẩm: BV-DN 1PN 25A 30

  RCBO BV-DN 1PN 25A 30 - Bảo vệ dòng rò, bảo vệ quá tải. - Số cực: 1P+N - Dòng cắt ngắn mạch: 4.5kA - Dòng rò bảo vệ: 30mA - Dòng làm việc định mức: 25A    
 • RCBO BV-DN 1PN 20A 30
  911,300 VNĐ 1,402,000 VNĐ
  - 35%

  Mã sản phẩm: BV-DN 1PN 20A 30

  RCBO BV-DN 1PN 20A 30 - Bảo vệ dòng rò, bảo vệ quá tải. - Số cực: 1P+N - Dòng cắt ngắn mạch: 4.5kA - Dòng rò bảo vệ: 30mA - Dòng làm việc định mức: 20A    
 • RCBO BV-DN 1PN 16A 30
  911,300 VNĐ 1,402,000 VNĐ
  - 35%

  Mã sản phẩm: BV-DN 1PN 16A 30

  RCBO BV-DN 1PN 16A 30 - Bảo vệ dòng rò, bảo vệ quá tải. - Số cực: 1P+N - Dòng cắt ngắn mạch: 4.5kA - Dòng rò bảo vệ: 30mA - Dòng làm việc định mức: 16A  
 • RCBO BV-DN 1PN 10A 30
  911,300 VNĐ 1,402,000 VNĐ
  - 35%

  Mã sản phẩm: BV-DN 1PN 10A 30

  RCBO BV-DN 1PN 10A 30 - Bảo vệ dòng rò, bảo vệ quá tải. - Số cực: 1P+N - Dòng cắt ngắn mạch: 4.5kA - Dòng rò bảo vệ: 30mA - Dòng làm việc định mức: 10A  
 • RCBO BV-DN 1PN 6A 30
  996,450 VNĐ 1,533,000 VNĐ
  - 35%

  Mã sản phẩm: BV-DN 1PN 6A 30

  RCBO BV-DN 1PN 6A 30 - Bảo vệ dòng rò, bảo vệ quá tải. - Số cực: 1P+N - Dòng cắt ngắn mạch: 4.5kA - Dòng rò bảo vệ: 30mA - Dòng làm việc định mức: 6A  
Call us

1
Bạn cần hỗ trợ?
Scroll