Hỗ trợ trực tuyến

 • Skype:

  Tư vấn bán hàng: 0906330664

 • Skype:

  Tư vấn bán hàng: 0932123029

 • Skype:

  Tư vấn bán hàng: 0931331118

 • Skype:

  Tư vấn bán hàng: 0938992337

 • Skype:

  Tư vấn hỗ trợ: 0985779119

Thiết bị điện AZ, đại lý cung cấp thiết bị điện Mitsubishi giá rẻ, chuyên nghiệp

Cầu dao chống dòng rò loại tiêu chuẩn ELCB NV-S

Sắp xếp theo:
 • grid
 • list
 • ELCB 4P (200~400)A 50KA NV630-SEW (TD)
  61,849,450 VNĐ 95,153,000 VNĐ
  - 35%

  Mã sản phẩm: NV630-SEW (TD)

  CB Bảo vệ dòng rò (Earth-leakage Circuit Breaker); Dòng định mức (dòng rò: 30mA. 1,2,500mA) - Mã sản phẩm: NV630-SEW (TD) - Dòng định mức: (300~630)A Adj - Số cực: 4P - Dòng ngắt mạch: Icu/AC400V, 50KA
 • ELCB 4P (200~400)A 50KA NV400-SEW (TD)
  34,522,800 VNĐ 53,112,000 VNĐ
  - 35%

  Mã sản phẩm: NV400-SEW (TD)

  CB Bảo vệ dòng rò (Earth-leakage Circuit Breaker); Dòng định mức (dòng rò: 30mA. 1,2,500mA) - Mã sản phẩm: NV400-SEW (TD) - Dòng định mức:  (200~400)A Adj - Số cực: 4P - Dòng ngắt mạch: Icu/AC400V, 50KA
 • ELCB 4P (200~400)A 50KA NV400-SEW (HS)
  34,260,850 VNĐ 52,709,000 VNĐ
  - 35%

  Mã sản phẩm: NV400-SEW (HS)

  CB Bảo vệ dòng rò (Earth-leakage Circuit Breaker); Dòng định mức (dòng rò: 30mA. 1,2,500mA) - Mã sản phẩm: NV400-SEW (HS) - Dòng định mức: (200~400)A Adj - Số cực: 4P - Dòng ngắt mạch: Icu/AC400V, 50KA
 • ELCB 4P (63~125)A 36KA NV125-SEV (HS) (CE)
  34,467,550 VNĐ 53,027,000 VNĐ
  - 35%

  Mã sản phẩm: NV125-SEV (HS) (CE)

  CB Bảo vệ dòng rò (Earth-leakage Circuit Breaker); Dòng định mức (dòng rò: 30mA. 1,2,500mA) - Mã sản phẩm: NV125-SEV (HS) (CE) - Dòng định mức: (63~125)A - Số cực: 4P - Dòng ngắt mạch: Icu/AC400V, 36KA
 • ELCB 4P (50-125)A 36KA NV125-SEV (HS)
  28,724,150 VNĐ 44,191,000 VNĐ
  - 35%

  Mã sản phẩm: NV125-SEV (HS)

  CB Bảo vệ dòng rò (Earth-leakage Circuit Breaker); Dòng định mức (dòng rò: 30mA. 1,2,500mA) - Mã sản phẩm: NV125-SEV (HS) - Dòng định mức: 50A, 60A, 75A, 100A, 125A - Số cực: 4P - Dòng ngắt mạch: Icu/AC400V, 36KA
 • ELCB 4P (15-125)A 30KA NV125-SV (HS)
  9,788,350 VNĐ 15,059,000 VNĐ
  - 35%

  Mã sản phẩm: NV125-SV (HS)

  CB Bảo vệ dòng rò (Earth-leakage Circuit Breaker); Dòng định mức (dòng rò: 30mA. 1,2,500mA) - Dòng định mức: 15A, 20A, 30A, 40A, 50A, 60A, 75A, 100A, 125A - Số cực: 4P - Dòng ngắt mạch: Icu/AC400V, 30KA
 • ELCB 3P (400~800)A 50KA NV800-SEW (TD)
  53,240,850 VNĐ 81,909,000 VNĐ
  - 35%

  Mã sản phẩm: NV800-SEW (TD)

  CB Bảo vệ dòng rò (Earth-leakage Circuit Breaker); Dòng định mức (dòng rò: 30mA. 1,2,500mA) - Dòng định mức: (400~800)A Adj - Số cực: 3P - Dòng ngắt mạch: Icu/AC400V, 50KA
 • ELCB 3P (300~630)A 50KA NV630-SEW (TD)
  41,293,850 VNĐ 63,529,000 VNĐ
  - 35%

  Mã sản phẩm: NV630-SEW (TD)

  CB Bảo vệ dòng rò (Earth-leakage Circuit Breaker); Dòng định mức (dòng rò: 30mA. 1,2,500mA) - Dòng định mức: (300~630)A Adj - Số cực: 3P - Dòng ngắt mạch: Icu/AC400V, 50KA
 • ELCB 3P (500-630)A 50KA NV630-SW (TD)
  39,319,150 VNĐ 60,491,000 VNĐ
  - 35%

  Mã sản phẩm: NV630-SW (TD)

  CB Bảo vệ dòng rò (Earth-leakage Circuit Breaker); Dòng định mức (dòng rò: 30mA. 1,2,500mA) - Dòng định mức: 500A, 600A, 630A - Số cực: 3P - Dòng ngắt mạch: Icu/AC400V, 50KA
 • ELCB 3P (200~400)A 50KA NV400-SEW (TD)
  25,237,550 VNĐ 38,827,000 VNĐ
  - 35%

  Mã sản phẩm: NV400-SEW (TD)

  CB Bảo vệ dòng rò (Earth-leakage Circuit Breaker); Dòng định mức (dòng rò: 30mA. 1,2,500mA) - Dòng định mức: (200~400)A Adj - Số cực: 3P - Dòng ngắt mạch: Icu/AC400V, 50KA
 • ELCB 3P (200~400)A 50KA NV400-SEW (HS)
  24,976,250 VNĐ 38,425,000 VNĐ
  - 35%

  Mã sản phẩm: NV400-SEW (HS)

  CB Bảo vệ dòng rò (Earth-leakage Circuit Breaker); Dòng định mức (dòng rò: 30mA. 1,2,500mA) - Dòng định mức: (200~400)A Adj  - Số cực: 3P - Dòng ngắt mạch: Icu/AC400V, 50KA
 • ELCB 3P (250-400)A 45KA NV400-SW (TD)
  25,168,000 VNĐ 38,720,000 VNĐ
  - 35%

  Mã sản phẩm: NV400-SW (TD)

  CB Bảo vệ dòng rò (Earth-leakage Circuit Breaker); Dòng định mức (dòng rò: 30mA. 1,2,500mA) - Dòng định mức: 250A, 300A, 350A, 400A - Số cực: 3P - Dòng ngắt mạch: Icu/AC400V, 45KA
 • ELCB 3P (125~250)A 36KA NV250-SEV (HS)
  22,639,500 VNĐ 34,830,000 VNĐ
  - 35%

  Mã sản phẩm: NV250-SEV (HS)

  CB Bảo vệ dòng rò (Earth-leakage Circuit Breaker); Dòng định mức (dòng rò: 30mA. 1,2,500mA) - Dòng định mức: (125~250)A T/Adj - Số cực: 3P - Dòng ngắt mạch: Icu/AC400V, 36KA
 • ELCB 3P (125-250)A 36KA NV250-SV (HS)
  8,962,200 VNĐ 13,788,000 VNĐ
  - 35%

  Mã sản phẩm: NV250-SV (HS)

  CB Bảo vệ dòng rò (Earth-leakage Circuit Breaker); Dòng định mức (dòng rò: 30mA. 1,2,500mA) - Dòng định mức: 125A, 150A, 175A, 200A, 225A, 250A - Số cực: 3P - Dòng ngắt mạch: Icu/AC400V, 36KA
 • ELCB 3P (63~125)A 36KA NV125-SEV (HS) (CE)
  26,404,950 VNĐ 40,623,000 VNĐ
  - 35%

  Mã sản phẩm: NV125-SEV (HS) (CE)

  CB Bảo vệ dòng rò (Earth-leakage Circuit Breaker); Dòng định mức (dòng rò: 30mA. 1,2,500mA) - Dòng định mức: (63~125)A - Số cực: 3P - Dòng ngắt mạch: Icu/AC400V, 36KA
 • ELCB 3P (50-125)A 36KA NV125-SEV (HS)
  22,007,050 VNĐ 33,857,000 VNĐ
  - 35%

  Mã sản phẩm: NV125-SEV (HS)

  CB Bảo vệ dòng rò (Earth-leakage Circuit Breaker); Dòng định mức (dòng rò: 30mA. 1,2,500mA) - Dòng định mức: 50A, 60A, 75A, 100A, 125A - Số cực: 3P - Dòng ngắt mạch: Icu/AC400V, 36KA
 • ELCB 3P (15-125)A 30KA NV125-SV (HS)
  7,538,700 VNĐ 11,598,000 VNĐ
  - 35%

  Mã sản phẩm: NV125-SV (HS)

  CB Bảo vệ dòng rò (Earth-leakage Circuit Breaker); Dòng định mức (dòng rò: 30mA. 1,2,500mA) - Dòng định mức:  15A, 20A, 30A, 40A, 50A, 60A, 75A, 100A, 125A - Số cực: 3P - Dòng ngắt mạch: Icu/AC400V, 30KA
 • ELCB 3P (5-63)A 7.5KA NV63-SV (HS)
  1,933,750 VNĐ 2,975,000 VNĐ
  - 35%

  Mã sản phẩm: NV63-SV (HS)

  CB Bảo vệ dòng rò (Earth-leakage Circuit Breaker); Dòng định mức (dòng rò: 30mA. 1,2,500mA) - Dòng định mức:  5A,10A, 15A, 20A, 30A, 40A, 50A, 60A, 63A - Số cực: 3P - Dòng ngắt mạch: Icu/AC400V, 7.5KA
 • ELCB 3P (5-32)A 5KA NV32-SV (HS)
  1,840,800 VNĐ 2,832,000 VNĐ
  - 35%

  Mã sản phẩm: NV32-SV (HS)

  CB Bảo vệ dòng rò (Earth-leakage Circuit Breaker); Dòng định mức (dòng rò: 30mA. 1,2,500mA) - Dòng định mức: 5A, 10A, 15A, 20A, 30A, 32A - Số cực: 3P - Dòng ngắt mạch: Icu/AC400V, 5KA  
Call us

1
Bạn cần hỗ trợ?
Scroll