Hỗ trợ trực tuyến

 • Skype:

  Tư vấn bán hàng: 0906330664

 • Skype:

  Tư vấn bán hàng: 0932123029

 • Skype:

  Tư vấn bán hàng: 0931331118

 • Skype:

  Tư vấn bán hàng: 0938992337

 • Skype:

  Tư vấn hỗ trợ: 0985779119

Thiết bị điện AZ, đại lý cung cấp thiết bị điện Mitsubishi giá rẻ, chuyên nghiệp

Cầu dao chống dòng rò dòng cắt cao ELCB NV-H

Sắp xếp theo:
 • grid
 • list
 • ELCB 4P (200~400)A 70KA NV400-HEW (TD)
  36,726,950 VNĐ 56,503,000 VNĐ
  - 35%

  Mã sản phẩm: NV400-HEW(TD)**

  CB Bảo vệ dòng rò (Earth-leakage Circuit Breaker); Dòng định mức (dòng rò: 30mA. 1,2,500mA) Mã sản phẩm: NV400-HEW (TD) - Dòng định mức: (200~400)A Adj - Số cực: 4P - Dòng ngắt mạch: Icu/AC400V, 70KA
 • ELCB 4P (200~400)A 70KA NV400-HEW (HS)
  35,939,800 VNĐ 55,292,000 VNĐ
  - 35%

  Mã sản phẩm: NV400-HEW (HS)

  CB Bảo vệ dòng rò (Earth-leakage Circuit Breaker); Dòng định mức (dòng rò: 30mA. 1,2,500mA) - Mã sản phẩm: NV400-HEW (HS) - Dòng định mức: (200~400)A Adj - Số cực: 4P - Dòng ngắt mạch: Icu/AC400V, 70KA
 • ELCB 4P (63~125)A 75KA NV125-HEV (HS) (CE)
  37,924,900 VNĐ 58,346,000 VNĐ
  - 35%

  Mã sản phẩm: NV125-HEV (HS) (CE)

  CB Bảo vệ dòng rò (Earth-leakage Circuit Breaker); Dòng định mức (dòng rò: 30mA. 1,2,500mA) - Mã sản phẩm: NV125-HEV (HS) (CE) - Dòng định mức: (63~125)A - Số cực: 4P - Dòng ngắt mạch: Icu/AC400V, 75KA
 • ELCB 4P (50-125)A 75KA NV125-HEV (HS)
  31,604,300 VNĐ 48,622,000 VNĐ
  - 35%

  Mã sản phẩm: NV125-HEV (HS)

  CB Bảo vệ dòng rò (Earth-leakage Circuit Breaker); Dòng định mức (dòng rò: 30mA. 1,2,500mA) - Mã sản phẩm: NV125-HEV (HS) - Dòng định mức: 50A, 60A, 75A, 100A, 125A - Số cực: 4P - Dòng ngắt mạch: Icu/AC400V, 75KA
 • ELCB 4P (15-125)A 50KA NV125-HV (HS)
  11,896,300 VNĐ 18,302,000 VNĐ
  - 35%

  Mã sản phẩm: NV125-HV (HS)

  CB Bảo vệ dòng rò (Earth-leakage Circuit Breaker); Dòng định mức (dòng rò: 30mA. 1,2,500mA) - Mã sản phẩm: NV125-HV (HS) - Dòng định mức: 15A, 20A, 30A, 40A, 50A, 60A, 75A, 100A, 125A - Số cực: 4P - Dòng ngắt mạch: Icu/AC400V, 50KA
 • ELCB 3P (400~800)A 70KA NV800-HEW (TD)
  61,485,450 VNĐ 94,593,000 VNĐ
  - 35%

  Mã sản phẩm: NV800-HEW (TD)

  CB Bảo vệ dòng rò (Earth-leakage Circuit Breaker); Dòng định mức (dòng rò: 30mA. 1,2,500mA) - Dòng định mức: (400~800)A Adj - Số cực: 3P - Dòng ngắt mạch: Icu/AC400V, 70KA
 • ELCB 3P (300~630)A 70KA NV630-HEW (TD)
  43,339,400 VNĐ 66,676,000 VNĐ
  - 35%

  Mã sản phẩm: NV630-HEW (TD)

  CB Bảo vệ dòng rò (Earth-leakage Circuit Breaker); Dòng định mức (dòng rò: 30mA. 1,2,500mA) - Dòng định mức: (300~630)A Adj - Số cực: 3P - Dòng ngắt mạch: Icu/AC400V, 70KA
 • ELCB 3P (200~400)A 70KA NV400-HEW (TD)
  25,552,150 VNĐ 39,311,000 VNĐ
  - 35%

  Mã sản phẩm: NV400-HEW (TD)

  CB Bảo vệ dòng rò (Earth-leakage Circuit Breaker); Dòng định mức (dòng rò: 30mA. 1,2,500mA) - Dòng định mức: (200~400)A Adj - Số cực: 3P - Dòng ngắt mạch: Icu/AC400V, 70KA
 • ELCB 3P (200~400)A 70KA NV400-HEW (HS)
  25,080,250 VNĐ 38,585,000 VNĐ
  - 35%

  Mã sản phẩm: NV400-HEW (HS)

  CB Bảo vệ dòng rò (Earth-leakage Circuit Breaker); Dòng định mức (dòng rò: 30mA. 1,2,500mA) - Dòng định mức: (200~400)A Adj - Số cực: 3P - Dòng ngắt mạch: Icu/AC400V, 70KA
 • ELCB 3P (125~250)A 75KA NV250-HEV (HS)
  24,878,750 VNĐ 38,275,000 VNĐ
  - 35%

  Mã sản phẩm: NV250-HEV (HS)

  CB Bảo vệ dòng rò (Earth-leakage Circuit Breaker); Dòng định mức (dòng rò: 30mA. 1,2,500mA) - Dòng định mức: (125~250)A Adj - Số cực: 3P - Dòng ngắt mạch: Icu/AC400V, 75KA
 • ELCB 3P (125-250)A 75KA NV250-HV (HS)
  9,237,800 VNĐ 14,212,000 VNĐ
  - 35%

  Mã sản phẩm: NV250-HV (HS)

  CB Bảo vệ dòng rò (Earth-leakage Circuit Breaker); Dòng định mức (dòng rò: 30mA. 1,2,500mA) - Dòng định mức: 125A, 150A, 175A, 200A, 225A, 250A - Số cực: 3P - Dòng ngắt mạch: Icu/AC400V, 75KA
 • ELCB 3P (63~125)A 75KA NV125-HEV (HS) (CE)
  29,044,600 VNĐ 44,684,000 VNĐ
  - 35%

  Mã sản phẩm: NV125-HEV (HS) (CE)

  CB Bảo vệ dòng rò (Earth-leakage Circuit Breaker); Dòng định mức (dòng rò: 30mA. 1,2,500mA) - Dòng định mức: (63~125)A Adj - Số cực: 3P - Dòng ngắt mạch: Icu/AC400V, 75KA
 • ELCB 3P (50-125)A 75KA NV125-HEV (HS)
  24,204,050 VNĐ 37,237,000 VNĐ
  - 35%

  Mã sản phẩm: NV125-HEV (HS)

  CB Bảo vệ dòng rò (Earth-leakage Circuit Breaker); Dòng định mức (dòng rò: 30mA. 1,2,500mA) - Dòng định mức: 50A, 60A, 75A, 100A, 125A - Số cực: 3P - Dòng ngắt mạch: Icu/AC400V, 75KA
 • ELCB 3P (15-125)A 50KA NV125-HV (HS)
  8,318,700 VNĐ 12,798,000 VNĐ
  - 35%

  Mã sản phẩm: NV125-HV (HS)

  CB Bảo vệ dòng rò (Earth-leakage Circuit Breaker); Dòng định mức (dòng rò: 30mA. 1,2,500mA) - Dòng định mức: 15A, 20A, 30A, 40A, 50A, 60A, 75A, 100A, 125A - Số cực: 3P - Dòng ngắt mạch: Icu/AC400V, 50KA
 • ELCB 3P (15-63)A 10KA NV63-HV (HS)
  2,520,700 VNĐ 3,878,000 VNĐ
  - 35%

  Mã sản phẩm: NV63-HV (HS)

  CB Bảo vệ dòng rò (Earth-leakage Circuit Breaker); Dòng định mức (dòng rò: 30mA. 1,2,500mA) - Dòng định mức: 15A, 20A, 30A, 40A, 50A, 60A, 63A - Số cực: 3P - Dòng ngắt mạch: Icu/AC400V, 10KA
Call us

1
Bạn cần hỗ trợ?
Scroll